Carsten Vandsøe

Carsten Vandsøe stiller op til byrådet i 2017, hvor han er nummer fem på partiets liste.

Som ny i den politiske verden og med en masse livserfaring fra den “virkelige” verden ser jeg det som en livs udfordring at udfordre den eksisterede politik på et plan med fornuft og åbenhed. Har en stærk tro på at man igennem stærk og velovervejet dialog kan få skabt løsninger der tilgodeser alle i nær samfundet med de behov der måtte kræve en særlig opmærksomhed for at lykkes. Alt det der har betydning for det enkelte menneske og for helheden vil blive behandlet med respekt.

At vælge sin kandidat som talerør på den politiske scene kræver at man som borger og person har tiltroen til at der bliver ydet en maksimal indsats for at lykkes med de holdninger og mærkesager som vi står for i de konservative. 

En stemme på mig er din sikkerhed for at den bliver taget alvorligt og behandlet med fuld respekt til fordel for nuværende og kommende generationer. Politikske mærkesager tages med stor alvorlighed og arbejdsomhed for opnåelse.  

Som tilflytter til byen for mere end 30 siden har jeg fulgt med i udviklingen med byen og ikke mindst dens omdømme i resten af landet. Der er sket rigtig meget og Horsens er blevet et navn man forbinder med kultur og store arrangementer…. Men er det nok? 

Der foregår lige nu et kapløb i udviklingen hvor den enkelte borger som har været med til at skabe hvad Horsens er nu ikke længere kan følge med. Som borger i Horsens er vi desværre blevet et middel til at fremme de hurtige beslutninger og investeringer som ikke tilgodeser det reelle behov som byen har. Der bliver investeret i en massiv udbygning af boligmassen uden hensyn til at infrastrukturen skal kunne følge med og dette giver nuværende og kommende borgere fremtidige kæmpe problemer i hverdagen. 

Vi skal sammen lige trække lidt i håndbremsen og huske på at Horsens som by har brugt mere end 800 år på at komme til hvor den er nu. Lige nu træffes der beslutninger som gerne skulle kunne danne grundlag for de næste 800 år så hastværk ikke bliver kendetegnet for vores beslutninger men derimod velfonderet og gennemarbejdet koncepter som holder.

Jeg vil som byrådsmedlem arbejde for at der bliver fokus på de værdier der skal kendetegne vores handlinger for fremtiden. Udvikling med respekt og fokus.

Infrastruktur:

Det er vigtigt at byen modnes i et tempo hvor alle kan følge med og der tilgodeses både erhvervsliv og privatpersoner som “brugere” af byen. For at arbejde og privatliv kan gå hånd i hånd er det af yderste vigtighed at vores infrastruktur fungere således at man ikke bruger uforholdsvis meget tid på at transportere sig rundt. Det skal være attraktivt for private og virksomheder at være i Horsens.

Kultur:

Horsens skal kendetegnes ved at kultur er for alle og ikke kun for udvalgte grupper. Lad byen drives af en lyst til at mangfoldigheden tilgodeser de forskellige former for kultur som igen giver byen en fællesskabs stolthed. Jeg vil arbejde for at de rette ressourcer bliver stillet til rådighed så de dækker flest mulig borgere. Kultur er for alle.

Natur:

Det er af stor vigtighed at man som by fastholder og vedligeholder borgernes mulighed for at bevæge sig i naturen. Der skal til enhver tid være rekreative områder som på forskellig vis opfylder behov for ude liv og aktivitet. Grønne områder i det bynære rum skal være åndehuller for borgerne.

Horsens byliv:  

Erhvervslivet og borgerne skal tages med på råd når der skal træffes beslutninger omkring udformningen af det bynære miljø således at alle relevante erfaringer fra daglige brugere og forretningsdrivende bliver taget med ind i processen. Lad fornuften og åbenhed være fokuspunktet når der træffes beslutninger således at det bliver en unik oplevelse at være handlende og forretningsdrivende i byen.

Vision:   

Som person og borger i Horsens kommune vil jeg være med til at forme fremtiden og bruge fortiden som inspiration til at undgå tidligere tiders fejlbeslutninger.

Hvem er jeg?

Mit navn er Carsten Theodor Vandsøe. 

51 års livserfaring, har en kæreste og bosiddende i Stensballe. 2 drenge på 17-18 år Gift datter på 26 år og to børnebørn. Opvokset i Silkeborg og til flyttet Horsens for 30 år siden. 

Har arbejdet med salg og rådgivning igennem mange år og derigennem opnået stor indsigt i forhandlings teknik og indvendings behandling. 

Min fritid bliver brugt på naturoplevelser, sport ,jagt og familien.

Jeg arbejder for gennemsigtighed, åbenhed  og sund fornuft til gavn for byen og borgerne.