Flemming Ejlersen

Flemming Ejlersen stiller op til byrådet i 2017, hvor han er nummer tre på partiets liste.

Jeg har i hele mit voksen liv været konservativ, og nu har jeg tid og lyst til at stille op for partiet til det kommende byrådsvalg.

Jeg er født i 1957

Hvad kan jeg bidrage med

Jeg har stor indsigt i alt, hvad der har med transport og logistik at gøre.

Miljø ligger mig stærkt på sinde, og på grund af mit engagement i Natur og Miljøklagenævnet holder jeg mig orienteret om de miljøudfordringer, som vi i Danmark står overfor.

Ikke alt skal privatiseres

Jeg er ikke tilhænger af, at alt skal privatiseres. Det skal ske med måde, og jeg er derfor meget betænkelig ved at privatisere vitale forsyningsselskaber, så som eksempelvis el og vand. Teknik- og miljøsager er derfor ”mit speciale”.

EU skeptiker

Jeg er EU skeptiker, men er godt klar over, at Danmark ikke kan stå uden for EU. Igennem lange perioder har vi i Danmark skudt os selv i foden på grund af overimplementering af regler og direktiver. Dette har skadet dansk erhvervsliv væsentligt. Derfor vil jeg også på nationalt plan holde vore Christiansborg politikere i ilden desangående.

Midtbyplanen

Overordnet set er jeg for Rådhus-Campus rokaden, under den forudsætning at det gamle rådhus ikke bliver revet ned. Dog mangler jeg stadig at høre hele historien i detaljer. Horsens skal fortsat være en god uddannelses by, og er det dét, der skal til for at holde de studerende i byen – så fint med mig.

Boliger på Nordhavnen

Jeg synes, det er fint, at der kommer boliger på Nordhavnen, området ser ”træls” ud i dag. Dog behøver bebyggelserne ikke at have så mange etager, som der er lagt op til. Der skal stadig være plads til lystbådehavnen, og ikke mindst skal det være muligt at drive en erhvervshavn 24/7. Det ser noget problematisk ud på sigt, med så mange beboere så tæt på et erhvervsområde. Jeg vil derfor primært arbejde hårdt for rimelige forhold for erhvervshavnen. Havnen er direkte og indirekte arbejdsplads for 800 – 1000 personer og derfor også en meget vigtig ”spiller” for Horsens.

Jeg er dagligt orienteret

Jeg læser dagligt tre aviser og mener blandt andet derfor, at jeg er godt orienteret om, hvad der foregår lokalt, samt hvad der foregår i ind- og udland.

Har du spørgsmål til mig op politik og andet, er du velkommen til at ringe på 2019 6190.

Uddannelse

  • Skibsførereksamen, Svendborg Navigationsskole.
  • Reserveofficersuddannelse Søværnet. 
  • Merkonom i Transport og Logistik, Århus Business School.
  • HH enkeltfag  I Regnskabslære og Driftsøkonomi.
  • Diverse kurser i ledelse(organisation og personale).
  • Transport og logistik læring på MBA niveau.
  • Kursus vedr. bestyrelsesarbejde.

Nuværende beskæftigelse

Ansat hos Mols-Linien A/S som kaptajn (skibsfører) i rederiets hurtigfærger.

Har- og har haft budget- drift- og personaleansvarlig for skibe og sejlende personel, herunder overenskomstforhandlinger…

Ansvar for opstart af nye ruter.

Offentligt udbud af Bornholmstrafikken fra 2018 som Mols-Linien har vundet i maj 2016: Har deltaget i hele processen fra start, og fortsætter hermed.

Medlem af “Ankenævnet for Søfart”.

Medlem af ”Natur- og Miljøklagenævnet.

Finanschef i og medejer af et mindre flyselskab, der chartrer passager fly ud på ”dry lease” vilkår(fly uden besætning).

Bestyrelsesformand for Horsens Erhvervshavn.

Læs nyheder her