Anstændig socialpolitik

Vi konservative vil altid hjælpe de mennesker, der har brug for det. Mennesker skal hjælpes til at kunne hjælpe sig selv.

Når vi som parti siger mennesker først, betyder det kort og godt, at vi aldrig må lade systemet går før den enkelte person. Vi skal sikre en anstændig velfærdsmodel, hvor vi på en omsorgsfuld måde, forsøger at hjælpe de svageste i samfundet, til en situation, hvor de kan klare deres eget liv og tage ansvar for det.

Det skal dog ikke forstås sådan, at vi vil trække tæppet væk, under de som virkelig har brug for en hjælpende hånd. Vi ønsker ikke at nogen skal hverken leve eller dø på gaden.

Hjælp til selvhjælp

Når vi siger hjælp til selvhjælp, er det ikke en besparelses-øvelse, som mange af vore politiske modstandere skyder os i skoen. Det er et ønske om, at vi i stedet for at blot at tilføre de svageste i dette samfund, nogle midler så de kan overleve, i langt højere grad tager fat i det enkelte menneske, og finder frem til vedkommendes indre fighter. På den måde kan vi hjælpe den enkelte til at udvikle sig i en retning, hvor vedkommende får mere beslutningskraft og mere kraft til at flytte sin egen situation. Vi tror på at alle mennesker kan støttes så meget, at de bliver i stand til at kæmpe sig ud af deres håbløse situation.

Dette kræver så blot, at vi flytter nogle af de menneskelige ressourcer, som idag sidder på kontorene og administrere og kontrollerer de økonomiske udbetalinger, til i stedet at komme på gaden og bruge deres medmenneskelighed, til at kæmpe med den enkelte borger, i stedet for som idag, at kæmpe imod dem.