Dynamisk kommune

Vi ønsker en dynamisk kommune, som er drevet økonomisk og administrativ profesionelt
I Konservative mener vi, at vi skal have gang i havneudviklingen, så der kan skabes et godt og attraktivt havnemiljø omkring Horsens Havn.
 
Horsens fjord er Danmarks flotteste. Fjorden er et kæmpe aktiv for Horsens by, men der kommer ingen sejlende turister på grund af en lystbådehavn uden faciliteter og uden sammenhæng med midtbyen. 
Havnen er en skændsel for Horsens by og udsigten skæmmes af en dårlig udsigt og besøgende på lystbådehavnen får skrotstøv i øjnene.
 
Der er blevet iværksat mange gode initiativer for at profilere Horsens by og tiltrækker turister og nye borgere – senest en reklamekampagne på landsdækkende TV – det er ikke underligt at vi ikke har set optagelser fra havnen, hvor nærmeste nabo er en stor bunke skrot.
Vækst og udvikling i hele kommunen med decentrale beslutningsprocesser – for eksempel i lokalråd

Samtidig vil vi have midtbyer med dynamik. Blandt andet skal bilerne ud af Søndergade i Horsens. Vi ønsker en gågade med fokus på gode oplevelser og uden risiko for at blive kørt ned!

 
Konservative mener, at vækst og udvikling skal ske i hele kommunen til gavn for alle kommunens borgere uanset bopæl, hvilket vil indebære mulighed for større bosætning og dermed mere liv og mere lokal service. Det er derfor vigtigt at udviklingsinitiativer tænkes bredt i hele Horsens Kommune. 
Vi mener det er hensigtsmæssigt at være decentrale i tankegangen og inkludere for eksempel landsbyrådene i de kommunale beslutningsprocesser.
Infrastrukturen skal udvikles og forbedres, så kommunen bindes bedre sammen
Konservative vil have en langsigtet plan for, hvordan vi får udviklet infrastrukturen i Horsens Kommune, så vi får forbedrede adgangsveje og kollektiv trafik.
 
Vi mener det er nemmest at tiltrække nye borgere, hvis der er en god og effektiv infrastruktur, hvor folk kan hurtigt til og fra arbejde. Derfor er det vores ambition, at nye borgere der flytter til Østjylland skal få lys i øjnene og tænke på Horsens som det første sted at slå sig ned, fordi kommunen har en attraktiv infrastruktur og er et dejligt sted at bo i øvrigt.
En stærk infrastruktur betyder også, at kommunen skal bindes godt sammen, hvorfor det ligger Konservative meget på sinde at lytte til borgerne i alle hjørnerne af kommunen og være åbne overfor deres behov og idéer. Vi mener det er hensigtsmæssigt at være decentrale i tankegangen og inkludere for eksempel landsbyrådene i de kommunale beslutningsprocesser.

Det er borgerne, der kender behovene. Vi skal give dem mulighederne!