Derfor navnet Learnmark

Af Thomas Højgaard

I juni 15 skulle vi høre på folketingsmedlem Alex Ahrendtsens (DF) forslag om afgifter på engelske ord i reklamer og nu et forslag om at fratage støtten til intuitioner, der har et engelsk navn.

Jeg går på Learnmark Horsens. Jeg er glad for det, og jeg er stolt af det.

Derfor er det med stor interesse, at jeg har fulgt debatten de seneste dage.

Navnet Learnmark tager afsæt i det engelske ord “landmark”, som betyder landemærke eller pejlemærke for søfarende på vej mod nye mål – og lægger sig altså op ad den rejse, vi unge tager, når vi starter vores ungdomsuddannelse.

Navnet Learnmark tager afsæt i det engelske ord “landmark”, som betyder landemærke eller pejlemærke for søfarende på vej mod nye mål – og lægger sig altså op ad den rejse, vi unge tager, når vi starter vores ungdomsuddannelse.

“Learn” er det bredeste engelske ord for læring, og det må alt andet lige være noget af de

vigtigste på vores vej. Metaforen er uddannelse og læring med perspektiv og mål. Ordet associerer endvidere til beslægtede ord som benchmark, trademark og Denmark.

Navnet kom, da flere uddannelsesinstitutioner fusionerede i 2011. De var forskellige typer af uddannelser. Bl.a. Buisness College Horsens, HTX, AMU og VIA’s erhvervsuddannelser. Senere kom også 10. klasse til. Det var ikke et mål at finde et engelsk navn, men det var et mål at finde et navn, der kunne rumme alle uddannelser. Det synes jeg, vi lykkedes med.

Derudover er Learnmark Gymnasium i dag et internationalt gymnasium med et imponerende rejseprogram for eleverne. Gymnasiets elever i 2.g har bl.a. muligheden for et tre ugers studieophold i USA.

Jeg er enig i, at man ikke bare skal tage et engelsk navn, fordi det lyder fedt. Men kan vi ikke blive enige om, at den enkelte skole bedst selv kan vurdere, hvad der giver mening? Det skal Folketinget altså ikke blande sig i.