Fjernvarme: Hvorfor kritik af fjernvarmeprojektet?

Af Esben Hedeager

Jeg vil gerne fastslå en gang for alle, at de konservative i Horsens, ikke er imod fjernvarme. Vi er imod tvang og manglende svar på kritiske spørgsmål vedr. beregningerne. Vi mener hellere ikke, at det er særligt grønt at opvarme huse ved at brænde træer af. Det kunne vi gøre meget bedre og grønnere ved at bruge de gas og el-ledninger, der allerede ligger i vores veje, i stedet for at grave mere end 200 km rør ned og ødelægge veje fortove mv.

Fjernvarme Horsens ønsker ikke at svare på kritiske spørgsmål vedr. den påståede besparelse på 4000 kr., som vi blev lovet i byrådssalen af formanden for Teknik og Miljø Ole Pilgaard Andersen, da projektet blev vedtaget.

Fjernvarme Horsens ønsker ikke at svare på kritiske spørgsmål vedr. den påståede besparelse på 4000 kr., som vi blev lovet i byrådssalen af formanden for Teknik og Miljø Ole Pilgaard Andersen, da projektet blev vedtaget. Så sent som for et par uger siden, stod Ole Pilgaard Andersen igen i byrådssalen og sagde: ”Jeg har ikke fået en eneste klage fra borgere, der føler, de har fået forkert svar. Borgerne får svar, som er særdeles seriøse.”Når Ole Pilgaard Andersen udtaler, at der ikke er kommet klager, er det jo at direkte usandt. Ole Pilgaard Andersen løber jo ikke nogen risiko ved denne udtalelse, da han ikke genopstiller til byrådsvalget, men med denne udtalelse overleverer han en depeche til sin efterfølger med ubesvarede spørgsmål fra mange borgere, der skal tvinges på fjernvarmen.
Per Løkken fra De konservative prøvede at få tilslutningspligten udsat for borgerne i Stensballe, indtil kommunen havde svaret borgere og Sammenslutningen af danske Energiforbrugere, SDE. Det svar kom først tre dage efter tilslutningspligten var vedtaget! Det viser efter vores mening, med al tydelighed, at Fjernvarme Horsens og Horsens Kommune ikke har rådgivet borgerne korrekt og overholdt god forvaltningsskik, som de burde. Svaret, der er kommet frem, har været efterlyst i et år. Det er, om man kan slippe for tilslutningspligten, hvis man har 50 % vedvarende energi til varme og varmt vand. Hvorfor har de ikke svaret på det noget før? Hvorfor skulle borgerne i Stensballe ikke have muligheden for at installere et vedvarende energianlæg, inden tilslutningspligten blev tinglyst på deres ejendom? Det svar blafrer i vinden. Jeg mangler ord for at beskrive byrådets og Fjernvarme Horsens behandling af borgerne i Stensballe i denne sag, Gør det frivilligt som i Hedensted, så slipper I for kritikken og efterfølgende uro, når sagen bliver ført op på et højere niveau end byrådssalen.