Horsens Havn skal bestå som erhvervshavn

Af Flemming Ejlersen

Inden for den seneste tid har der været skrevet meget i Horsens Folkeblad om Horsens Erhvervshavns berettigelse – og om ny vejføring fra Bjerrevej via Bollervej til Horsens C og Horsens Havn.

Den 18. juli skriver maritim konsulent Kaare Dahl fra Venstre en længere indlæg, som skal tolkes på den måde, at Venstre ønsker havnen lukket for kommerciel trafik. Det er der for så vidt intet nyt i, da Hans Bang Hansen i mange år havde/har samme holdning, til trods for at Venstre var med til at godkende Masterplan for Havnen i 2010, hvor der stadig fremadrettet skulle være en erhvervshavn på det østlige område af havnes nuværende placering.

Kaare Dahl stiller i sit læserbrev nogle spørgsmål, jeg har tilladt mig at konkretisere, og som jeg gerne vil besvare:

  1. ”Er havnen kommerciel rentabel?” JA. Horsens Erhvervshavn er en ”selvstyrehavn” i kommunal regi. Havneloven foreskriver: ”Havnen drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne”. Og sådan drives Havnen. Det er der intet nyt i. Der er ikke krav om, at så og så meget overskud skal genereres. I stedet kan overskud anvendes til udvikling og eventuelt til at reducere udgifter for Havnens brugere og lejere.

Lad mig sekundært henvise til Syddansk Universitets analyse fra 2016, der viser at havnen direkte skaber 1601 arbejdspladser i og omkring Horsens samt giver skatteindtægter på 115 mill. kr.

  1. ”Havnens overskud genereres af ekstraordinære indtægter ved frasalg af arealer”. Ja, det er både rigtigt og forkert. Desværre er det sådan, at de arealer(Nordhavnen), der er overdraget til kommunen, er for havnen solgt billigt i forhold til det, det koster at etablere nye arealer og især kajfaciliteter. Så alt i alt giver den slags ekstraordinære indtægter også endnu større ekstraordinære udgifter.
  1. ”Vi har et motorvejsnet der tilgodeser fremtidig transport fra de store havne på hurtig og effektiv vis:” Det er ikke dét, vi hører fra erhvervsorganisationer, som klager over en alt for langsom udbygning af infrastrukturen. Skulle man lukke alle provinshavne, skal der yderligere transporteres flere millioner tons gods på disse allerede nu for overfyldte veje og motorveje. Alene for Horsens havns vedkommende er det knap 1 million tons gods, der skal ud på en ekstra køretur. Hvordan kan det i øvrigt være klimavenligt i dagens Danmark?
  1. ”Horsens Havn har ingen udvikling”. Det er helt klart usandt. Over en 10-års periode er godsomsætningen steget. Fra 2008 til 2018 er der tale om pæne stigninger, dog med variationer i enkelte år. Dette sammenholdt med en markant ringere mulighed for at drive havn, efter at Nordhavnen er solgt fra, er ganske godt. Indtil nye arealer er på plads vil der være en mindre stigning i omsætningen målt på tons, da der ikke er plads nok til at håndtere og opstuve godset.

Horsens har for nylig valgt at opføre et varmeværk, baseret på flis som brændstof. Det undrer mig meget, at al den flis, der brændes af, ankommer med lastbil – og ikke med skib.

Horsens har for nylig valgt at opføre et varmeværk, baseret på flis som brændstof. Det undrer mig meget, at al den flis, der brændes af, ankommer med lastbil – og ikke med skib. Har havnen haft chancen for at byde sig ind her? Det er en oplagt mulighed for at få mere udvikling. Flis’en kan losses fra havnen – direkte med transportbånd til varmeværket – uden kørsel med en eneste lastbil!

  1. ”Fremtidens skibe er for store til at kunne besejle Horsens Havn”. Under et MBA studie på Erasmus universitetet i Rotterdam, som jeg deltog i, blev det allerede for 15 år siden noteret, at store skibe også kræver små skibe. Besøg Rotterdam, Antwerpen og Hamburg og se et mylder af coastere og flodpramme, der laster gods fra de store oceangående skibe, for at bringe dette gods videre ind i landet. Det gøres ad søvejen ikke via land. Dertil er vejnettet ikke udbygget nok.

Horsens er for nuværende primært en bulkhavn(massegods).  De største bulkcarriers kan ikke anløbe danske havne, uden de lettes for en del af lasten i andre udenlandske dybvandshavne.

Middelstore bulkcarriers kan anløbe få danske havne, og i begge tilfælde vil det som oftest være billigere at losse noget af lasten over i mindre skibe, der kan besejle en fjordhavn som Horsens, frem for at køre godset på tusindvis af lastbiler.

I Det konservative Folkepartis bestyrelse er vi glade for Horsens Erhvervshavn, og vi vil gøre alt for at denne skal bestå, selvfølgelig under forudsætning af hensyn til omgivelserne og til fornuftig positiv drift. Jeg er også sikker på, at langt den største del af byrådet er enige her i.

Horsens uden havn vil være symbolet på en by, der ikke kan rumme det, som en havn skaber = EN AMPUTERET BY.