Konservative flytter penge fra administration til velfærd

I 2014 gik Konservative til budgetforhandlingerne med et krav om besparelser i den offentlige administration. Det lykkes at få en fem procents besparelse igennem, fordelt med lidt over en procent årligt frem til 2017, og nu ser vi effekten.

En ny rapport fra Kora viser klart, at Horsens ligger flot i opgørelsen af administrationsudgifter pr. boger, med 7.259 kroner, hvilket svarer til en indeks 80. Det skal her nævnes at en kommune som Herning har et indeks på 83,9 med 7.001 kroner pr. indbygger. De beregnede indekstal svinger fra 78 til 124, så Horsens ligger i den bedste del, og der er en faldende tendens henover årene. Det ser konservative i Horsens med tilfredshed på, da det netop beviser at det nytter noget, når de har fået vedtaget denne omflytning af midlerne.

Der kan næppe være nogen, der syntes at kommunens midler skal bruges til at besætte skriveborde på rådhuset…

Hvis man kigger på en professionel virksomhed, så sættes der ofte langt større krav til effektivisering, så vi syntes ikke at fem procent over fem år er for meget. Det er jo ikke penge der ryger i en pengetank, men penge som i stedet kan bruges på borgernære initiativer, og varme hænder hvor der er brug for det. Der kan næppe være nogen, der syntes at kommunens midler skal bruges til at besætte skriveborde på rådhuset.

For os Konservative er det ikke et forsøg på at udsulte velfærden, som særligt Enhedslisten og SF har beskyldt dem for, men mere et forsøg på netop at bruge pengene på borgernær velfærd, frem for administration på rådhuset.

Administration er en nødvendighed i en vis omfang, men vi skal begrænse udgifterne hertil, så vi stedet kan bruge dem på borgerne, der hvor de kan mærkes og gøre gavn. Vi har eksempelvis fået afsat midler til Kirkens Korshærs varmestue, Broen og Krisecenter for mænd, og det ser vi som vigtigere end kommunal administration.

Der er mange flere områder der kan bruges midler på, og det er for Konservative vigtigt, at borgernes skattekroner bruges mest muligt til velfærd, frem for skriveborde på rådhuset, som udover at koste penge, ofte kan virke som en bureaukratisk mur.

For os Konservative stopper arbejdet ikke her. Når den femårige periode er udløbet, vil de kigge på om der kan flyttes flere penge over til borgerne. Vi har mange ideer til, hvor vi gerne ser en ekstra indsats, så vi vil selvfølgelig kigger på det til den tid, for at se på om der kan effektiviseres yderlige i administrationen. Jeg anerkender at vi ligger flot, og det er først og fremmest fordi vi har fået denne besparelse igennem, men man skal jo ikke nødvendigvis stoppe bare fordi man ligger i toppen.