Socialdemokraternes magtfuldkommenhed i Horsens kommune.

I forbindelse med færdiggørelsen af Campus, skal der etableres 368 midlertidige P-pladser. Det er en forpligtigelse Horsens kommune har påtaget sig i forbindelse med salget af Campusgrunden. Denne midlertidige p-plads skal naturligvis laves. Det er vi i det Konservative Folkeparti helt enige i, men her stopper enigheden med socialdemokraterne også.

Af Esben Hedeager

Vi kan i det konservative ikke stå på mål for, at vi bruger borgernes skattekroner på at lægge asfalt på et midlertidigt parkeringsareal, hvor der allerede nu, er planer for nyt byggeri for bl.a. Learnmark og Horsens HF og VUC (HHV). De har begge planer om at flytte ind på området. Så sent som den 19. april kunne man i HSFO læser, at HHV ønsker, at de skal få indflytning i 2024 og have byggestart i efteråret 2022. Dvs. hvis planen holder, skal noget af den midlertidige asfalt allerede opbrydes i 2022. Det er for os helt ubegribeligt, at man bruger borgernes penge på denne måde. Herudover kommer det miljømæssige aspekt. Vi gerne vil være klimakommune, det runger lidt hult.

Hvor skal HHV – og hvis Learnmark kommer, parkere? Hvor skal de p-pladser, der bliver nedlagt ved disse byggerier, laves? Vi kommer jo til at lave disse pladser 2 gange og endda væsentligt flere, da der kommer flere uddannelsesinstitutioner i samme området.

Ville det ikke være på sin plads at få fundet ud af, hvordan hele godsbaneområdet skal udvikles, og få det p-hus som skal bygges på godsbanearealet fremrykket, i stedet for disse midlertidige knopskydninger, der koster rigtig mange skattekroner? Disse midlertidige anlæg kan man nemt planlægge sig ud af. Disse midlertidige løsninger er ikke noget, der gør Horsens kommune rigere.

Vi har så sent som på byrådsmødet den 25. november 2019 vedtaget en midlertidig p-plads på Emil Møllers gade. Den er netop midlertidig og lavet som en grus-parkeringsplads. – Her var grus en fin løsning. Er der forskel på folk? Eller er det fordi, det er Socialdemokraterne og borgmesterens prestigeprojekt?

Kære socialdemokrater; kom til fornuft, og brug pengene på et blivende parkeringshus.