Tvungen barsel er ikke frihed!

Af: Anders Krojgaard Lund, folketingskandidat, byrådskandidat og regionsrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

”Øremærket barsel til far” er forældreorlov, som mor ikke længere må få. Mere er der ikke i det. ”Øremærket barsel til far” er altså ikke andet end færre rettigheder og dermed en dårligere behandling af den nybagte mor.

Når man hører fagbevægelsen og arbejdsgivere hånd i hånd påstå i fuld alvor, at mindre orlov til en nybagt mor er en god ting for kvinder, så er der noget rablende galt i vores land. Den socialdemokratiske regering, med ”børnenes statsminister” (hvad det så end betyder) i spidsen, og endda Venstre, ”Danmarks liberale parti”, bakker endda op om dette overgreb på danske børnefamiliers ret til at bestemme og planlægge barsel selv! Det så absurd, at den eneste trumf i den gale retning må være, at EU endda har ”befalet” det. Sjældent har man hørt mage.

Det er mildt sagt grotesk, at argumenterne for denne foreslåede ændring alle er i retning måltal om ”50/50-fordeling” og ”ligestilling”, men ingensteds hører man, hvad der er godt for familien, eller endda det lille barn. Altså det barn, som trods alt er det naturlige udgangspunkt for enhver barsel eller forældreorlov.

Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.

Sådan lyder FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder, artikel 16, stk. 3. Altså den familie, som ifølge fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningen, regeringen og hele venstrefløjen må vige, således nogle abstrakte måltal om 50/50 fordeling af orlov kan opnås. Det er således uden logisk forbindelse til den virkelige verden, at kvinder skal have indskrænket deres rettigheder, fordi det passer bedre til nogle reguleringslystne ideologer. At det så er kvinden, der føder og ammer, og dermed har et fysiologisk behov for tilstedeværelse sammen med den nyfødte, er jo så blot endnu en dimension, som ikke passer i regnearket for ideologisk korstog mod familiens ret til selvbestemmelse.

Kommende forældre i Danmark er altså voksne nok til at forsøge deres egne børn, men ifølge de tvangselskende magthavere er vi ikke voksne nok til at planlægge vores egen barsel: Hvis far ikke bruger det, så skal familien miste det! Med den indstilling må man virkelig hade familiernes frihed. Såfremt det er tilfældet er her flere forslag i samme kaliber:

– Mor og far skal have samme portion aftensmad, og det, mor ikke kan spise, skal smides ud.

– Mor og far skal sove samme antal timer, og selvom mor ikke er udhvilet, så skal hun stå op, når far gør.

– Mor og far skal have det samme i løn, og det, far tjener mere end mor, skal han smide i et stort sort hul (altså betale skat).

Det er i øvrigt hverdagssocialismens kendetegn – at det er dyrt, dumt og dårligt uden at forholde sig til menneskerne i systemet.

Sig nej til færre rettigheder og mere tvang. Sig nej til ”øremærket barsel”.

Venlig hilsen en kommende far, som af egen lyst og interesse ser frem til 15 ugers orlov – fordi det passer for vores familie.