En afgørende stemme i EU!

Det Konservative Folkeparti er det eneste danske parti, der er repræsenteret i den store og vigtige EPP-gruppe, som udgør næsten en tredjedel af hele Europa-Parlamentet.

Det betyder, at EPP og Det Konservative Folkeparti er inde over alle beslutninger i EU.

Vi har i EPP-gruppen afgørende indflydelse på din og Danmarks fremtid i EU. Og vi bruger vores indflydelse til at skabe reelle politiske resultater for dig, for Danmark og for Europa.

I valgperioden 2014-2019 har vi bl.a. haft afgørende indflydelse på lovgivning om klima- og energieffektivitet, handelsaftaler med tredjelande og regler, der hjælper små og mellemstore virksomheder. Alle forhold, som skaber værdi for danske borgere og virksomheder, og dermed for vores velfærdssamfund.