Konservative rammer ånden i Horsens

Af Finn Gade Knudsen

Hvor står Konservative i Horsens lige nu?

Lige nu er vi i gang med budgetforhandlingerne i Horsens. Jeg kan endnu ikke skrive så meget om hvor det ender, og om Konservative får aftryk i den endelige aftale, men det tegner ikke umiddelbart så skidt.

Jeg er nød til at slå det helt fast. Esben Hedeager og den profil han er, har ramt tonen i Horsens helt rent. Esben er en slider og han ved virkelig noget om det han taler om. Samtidig lytter han til folk, og ikke bare til sine politiske kollegaer. Jeg ved at Esben modtager mails fra borgere som bemærker ham, og som sætter pris på at han går ned i detaljen. Det er ikke voldsom tit politikere får rosende mails!

Lige nu tegner det til at Esbens iver og beslutsomhed, blandet med en grundighed, giver os et par gode aftryk på budgettet. Ja der er mange tåbelige ting, som handler om at bruge andres penge, men hvis vi lever med dem, kan vi måske få et par ting, som kan manifestere nogle af de ting, vi har sagt hele vejen igennem, og sager vi har været synlige på.

Hvorfor er der så den medvind? Der er et par grunde. Dels faldt Esben ned i byrådet, på et tidspunkt hvor byen er ved at vokse så voldsom, at den mister sin sjæl. Esben kom som den kritiske stemme, uden dog at blive træklatrer. Lige nu er det hvad der bliver talt om i byen.

Lad mig berette om en dag jeg havde for nylig. Først handler jeg i fakta, hvor jeg støder på et ægtepar jeg kender fra gågadeaktioner… Vi taler lidt… Emnet var havnen og de skrækkelige klodser der skyder op der, samt frygten for om de kommer til at stå tomme, nu de jo har været så skadelig for erhvervshavnen. Lidt senere tager jeg i Bilkas bistro for at få en lynhurtig aftensmad (ja dejlig folkelig, men ikke vild god mad). Da jeg sidder der, hører jeg to par bag mig, sidder og taler om, at der bliver gravet og bygget meget, og det går alt for stærkt. Den ene mand siger endda følgende: Det er som om byrådet har fået storhedsvanvid. Efter at maden var indtaget, hastede jeg til et møde i klosterkirken. Vi skulle starte op på en tænketank, der skal udvikle kirken. I præsentationen fortalte ordstyreren at gruppen bag, havde lavet flere interviews og gruppeinterviews. Hun fortalte at et af spørgsmålet havde været, at hvad ville der ske hvis kirken pludselig ikke var der mere. De adspurgte havde åbenbart sagt følgende: Så kommer Casa jo bare og bygger en grim klods og endnu et grønt område er væk. Da ordstyreren havde sagt det, gik hele salen i gang med at nikke og sige ja, og det er skrækkeligt.

Hvad vil jeg sige med denne lidt ligegyldige beretning fra min dag. Jo jeg vil sige, at vi lige nu rammer det folk snakker om. Borgerne i Horsens er bekymrede, og er ikke enig i den bulldozer der er ved at ødelægge vores by. Der står Esben som et fyrtårn der lytter til dem, og bringer deres stemme med ind i byrådssalen. Nuvel vi skal blive endnu bedre til at kommunikere det ud, så alle næste gang slutter deres snakke med, at så er det godt vi har Esben og konservative.

Det er sjovt at være Konservativt, og vi skal derfor nu i gang med at sætte det næste hold, og så kommunikerer, kommunikerer og kommunikere.