Blåt valgforbund: Fem partier peger på Martin Ravn som borgmester

Fire borgerlige partier og Maren Spliid Gruppen har indgået et valgteknisk samarbejde forud for kommunalvalget 16. november.

Med i valgforbundet er Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og Maren Spliid Gruppen, oplyser partierne i en fælles pressemeddelelse.

De fem er enige om at pege på Martin Ravn (V) som deres fælles borgmesterkandidat.

Martin Ravn kalder det “næsten historisk”, at det nu er lykkedes at samle en stor del af de blå partier i et valgforbund, der betyder, at stemmer på de fem partier bliver indenfor valgforbundet.

– Jeg kan ikke huske, at det er lykkedes tidligere. Det er et stærkt signal, og det viser, at der er fem partier, der er enige om, at der er brug for en ny retning i Horsens. Det betyder også, at man skal stemme på et af de fem partier, hvis det er det, man ønsker, siger han.

I det fælles valgoplæg, man kan se i faktaboksen, er der punkter, der nok vil være bred enighed om i både rød og blå blok, men der er også punkter, der adskiller, mener Martin Ravn.

– Socialdemokratiet og Liberal Alliance har jo for eksempel vist med deres politik, at de ikke er enige med os i, at lokalplaner skal overholdes, og i at vi skal have en menneskevenlig byudvikling, konstaterer han.

Brug for et systemskifte

Simon Overby Kristensen, der stiller op for Kristendemokraterne, der ved det seneste valg fik 0,3 procent af stemmerne, mener, at der er brug for et systemskifte i Horsens.

– Vi synes, at tiden er kommet til en udskiftning af borgmesteren, og vi mener, at Martin Ravn er et godt alternativ. Det er jeg glad for, at vi er flere partier, der mener, siger Simon Overby Kristensen.

– En ting er Peter Sørensen som menneske og hans visioner for Horsens, som kan være gode nok. Men systemet omkring er blevet for indspist og topstyret. Det trænger der til at blive rusket op i, siger han.

Nogenlunde samme melding, dog i en lidt skarpere tone, kommer fra Nye Borgerliges spidskandidat, Søren Lind Jensen.

– Det er usundt for demokratiet, at det samme parti har magten i 102 år i træk. Det har skabt en magtfuldkommenhed og en arrogance hos Socialdemokratiet. Der er selvfølgelig også politiske grunde til, at vi er med, men det er først og fremmest behovet for et systemskifte, der driver os i det her valgforbund. Vi vil af med det aftalte spil i kulissen til fordel for åbenhed og lydhørhed over for borgerne, siger han.

Blåt valgforbund

Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og Maren Spliid Gruppen kalder deres fælles valgforbund, der blev underskrevet tirsdag aften, “En ny retning for Horsens kommune”.

Valgforbundets borgmesterkandidat er Martin Ravn (V).

I valgforbundet skriver partierne, at man ønsker “en visionær kommune med borgeren i centrum. Alle skal have mulighed for at opnå et godt og værdigt liv i vores kommune. Udgangspunkt er et positivt menneskesyn, hvor trivsel er en forudsætning for alle i Horsens kommune, såvel borgere som medarbejdere”.

Valgforbundet har nedfældet følgende fokusområder:

• Sikre en menneskevenlig udvikling i vores byer og på landet, hvor lokalplaner og naboer respekteres. Bevare en rig og alsidig natur og skabe grønne rum i byerne.

• Sætte borgerne i centrum for den borgernære kernevelfærd og sikre maksimal borgerinddragelse.

• Vækst med omtanke. En naturlig forudsætning for både velfærd og velstand.

• Ansvarlig økonomisk politik, hvor afgifter og skatter holdes i ro.

• Attraktiv erhvervspolitik med fokus på at skabe nye arbejdspladser, bevare og styrke de nuværende og tiltrække nye virksomheder

• Topstyring og public managementkulturen erstattes af tillid og ansvar til den enkelte kommunale medarbejder.

• Det demokratiske engagement styrkes, og den politiske debat foregår i en sober og god tone.

Enevældig borgmester

Birgit Skovgaard fra Maren Spliid Gruppen siger, at det har krævet mange overvejelser at gå med i et valgforbund med partier, der umiddelbart er langt fra listens politiske udgangspunkt. Maren Spliid Gruppen blev i sin tid stiftet af afhoppere fra SF.

– Det har taget lidt tid, men det understreger nok også, hvor meget vi gerne vil af med den enevældige borgmester og hans vækst-strategi, der fører til manglende trivsel hos borgerne, konstaterer hun.

– Det kan se mærkeligt ud, at vi går med her, men vi risikerer gerne vores ry og rygte for det gode formål. Den største opgave bliver så at få tydeliggjort forskellene på Peter Sørensen og Martin Ravn over for borgerne, siger hun.

Esben Hedeager (K) har været en af drivkræfterne i at etablere valgforbundet, og han mener, at Horsens Kommune har et uforløst potentiale, der kun kan forløses, hvis man ryster posen og skifter ud på borgmesterposten.

– Fælles for os i valgforbundet er, at vi ønsker os en menneskevenlig kommune, der er til for borgerne og ikke omvendt. En kommune, hvor der i modsætning til i dag er fokus på kvalitet og ikke kvantitet, siger han.

Liberal Alliance har tidligere takket nej til at være en del af et blåt valgforbund på grund af de politiske forskelle, og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ikke ønsker at pege på en borgmesterkandidat før valget.