Fald ikke i havnen ved den nye promenade – du bliver næppe reddet!

Af Flemming Ejlersen, Kandidat til byrådet i Horsens

Som omtalt her i avisen 28. januar er der i forbindelse med opførelse af den nye havnefront på nordsiden af havnen ikke opsat redningsstiger, så ifaldne kan bjerges op igen.

Trygfonden har undersøgt problemstillinger vedrørende personer, der falder i havnen. Kun 16 pct. af disse observeres af andre. De resterende 84 pct. må således bjerge sig selv, og det er stort set umuligt, hvis der ikke er opsat redningsstiger.

Aarhus Havn har netop færdiggjort et nyt havneafsnit, og her er der opsat redningsstiger for ca. hver 50 meter. Stigerne er i fluorescerende farver og med lys på om natten.

Her i Horsens må vi bede om det samme her og nu. Eneste alternativ er en afspærring af området.

FLEMMING EJLERSEN

Her i Horsens må vi bede om det samme her og nu. Eneste alternativ er en afspærring af området.