Horsens Havnebad ligner en farce

Af : Flemming Ejlersen, kandidat til Horsens Byråd for Det Konservative Folkeparti

Efter succesen med havnebade i forskellige danske byer, kom et havnebad også på tale i Horsens i 2017.

En privat investor og kommunen blev enige om byggeri af et sådan til ca. 30 mio. kr. Den private investor fik opgaven.

Men, men, men: Et er at ville et havnebad, noget andet er, om det i det hele taget er muligt. Umiddelbart mener jeg, at der blot var truffet en beslutning og bevilget penge, uden at forholde sig til de udfordringer, som et havnebad vil medføre.

I dag står der et ”færdigt” bygget havnebad, der ikke kan anvendes på grund af dårlig vandkvalitet. Kommer det bag på nogen? Ja i hvert fald kommunen, men næppe de fleste, der befinder sig ved vandområdet i havnen eller den inderste del af fjorden. Vandet er ofte plumret med dårlig sigtbarhed. Og når der kommer kraftig regn, så er der mange overløb fra kloakkerne, der leder urenset lortevand direkte ud i havnens område.

Burde kommunen have set udfordringerne med vandkvalitet i havnebadet i tide? JA. Den private investor udførte også en lignende opgave med bygning af et havnebad i Århus, og i 2017 måtte dette projekt revideres, fordi vandkvaliteten i Aarhus Havn var for ringe. Løsningen var at sikre havnebadet blev lukket af for havnens vand, og blev til et lukket område, hvor vandet til stadighed skal renses. Ligeledes skal havnebadet jævnligt rengøres med dykkere for alger og ruger.  Det samme skal ske i Horsens – løsningen er, at havnebadet skal lukkes af for havnens beskidte vand. Der skal bygges en mur rundt om, og der skal etableres et rensningsanlæg til fortsat renholdelse af bassinet. Da havnebadet i Horsens er større end det tilsvarende i Aarhus bliver det en ikke ubetydelig opgave at få gjort badet funktionsdygtigt. I Aarhus måtte der en tillægsbevilling på 14 mio. kr. til, for at få anlægget gjort brugeligt. Mon ikke mindst samme beløb skal anvendes i Horsens??