V og K åbner for ny placering til omstridt spejderhus

Artikel fra Folkebladet

Venstre og Konservative åbner nu for, at det omstridte spejderhus ved Nørrestrand kan få en placering nord – og ikke som planlagt syd – for Nordre Strandvej.

Forud for plan- og miljøudvalgsmødet tirsdag, når lokalplanforslaget for spejderhuset er på dagsordnen, har udvalgsformanden, Martin Ravn (V), og udvalgsmedlem Esben Hedeager (K) via mail bedt teknisk direktør Charlotte Lyrskov om, at forvaltningen udpeger flere alternativer til den placering syd for Nordre Strandvej, der står i lokalplanforslaget.

“Bygninger, omfang og projekt skal være det samme, som omtalt i HF (Horsens Folkeblad, red.), men skal placeres nord for Nordre Strandvej i rimelig afstand fra Hammersholm”, skriver de i mailen og fortsætter

“Begrundelsen er, at vi mener, det skal undersøges, om det er muligt at imødekomme både underskriverne af borgerforslaget, “Nej til bebyggelse syd for Nordre Strandvej” og Spejdergruppen Karen Jeppe, som i den grad trænger til nye bygninger og omgivelser. Vores forventning og forhåbning er, at de alternative placeringer er udpeget og fremlagt, inden plan- og miljøudvalget skal tage endelig stilling til en mulig spejderhytte syd for Nordre Strandvej ved Hammersholm”.

Har ikke taget

Martin Ravn understreger, at han og Venstre endnu ikke har taget stilling til, hvor partiet mener, at et spejderhus skal placeres.

– Jeg har hele tiden sagt, at jeg håber, at vi kan finde en løsning, der kan imødekomme begge parter. Det er ikke sikkert, at vi kan det, men jeg synes, at vi har en pligt til at gøre forsøget, siger han.

Martin Ravn har også selvstændigt i en anden mail til Charlotte Lyrskov bedt om en orientering om, hvad der er op og ned i den debat, der er opstået om, hvorvidt kommunen i forbindelse med fredningen af Nørrestrand i 1983 reelt skulle have lovet borgerne ikke at bygge på det stykke jord, der nu er udset til at huse et spejderhus.

– Hvad handler det egentlig om, og er det noget, vi som byråd skal respektere? Det vil jeg gerne have mere viden om, inden vi tager en endelig beslutning, siger Martin Ravn.

Martin Ravn og Esben Hedeager har bedt om, at de alternative placeringer bliver præsenteret, inden udvalget har færdigbehandlet sagen. Man må altså forstå det sådan, at det kan vente til efter, at lokalplanforslaget har været i offentlig høring.

– Bør udpegningen af alternative placeringer have opsættende virkning, så de er kendt, inden behandlingen af lokalplanforslaget?

– Det forestiller jeg mig, at vi tager en drøftelse af på udvalgsmødet på tirsdag. Det kunne godt være en mulighed at udsætte behandlingen af lokalplanforslaget, hvis det stod det til Venstre. Som jeg forstår det, er der ikke noget, der haster i forhold til byggeriet af spejderhuset, siger han.

Når vi ønsker alternative placeringer, er det jo for at få hele sagen belyst. Det handler også om, at der er et borgerforslag, som flere tusinde borgere har skrevet under på. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det er rimeligt at stemme for at sende et lokalplanforslag i høring, inden borgerforslaget er blevet behandlet i byrådet. Det forventer jeg at blive orienteret om på udvalgsmødet på tirsdag – Esben Hedeager

Også Esben Hedeager ser en udsættelse af den politiske behandling af lokalplanforslaget som en mulighed.

– Når vi ønsker alternative placeringer, er det jo for at få hele sagen belyst. Det handler også om, at der er et borgerforslag, som flere tusinde borgere har skrevet under på. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det er rimeligt at stemme for at sende et lokalplanforslag i høring, inden borgerforslaget er blevet behandlet i byrådet. Det forventer jeg at blive orienteret om på udvalgsmødet på tirsdag, siger han.