Alle børn skal have lige muligheder

Af Annette Schulz Jensen

Ikke alle forældre ønsker, at deres børn skal passes i en vuggestue. Derfor har vi brug for private tilbud, som et stærkt supplement.

Et hvert barn har brug for tryghed og en god start på livet. For nogle kan det være i en vuggestue, for andre hos en privat børnepasser. Hvad forældre vælger til netop deres barn, mener jeg, skal være helt op til dem selv uafhængig af økonomisk situation.
For nogle vil det være fint med en vuggestue med flere voksne omkring, hvor det for andre vil være mest trygt i en pasningsordning med én voksen. Her er de private børnepassere et godt supplement til det kommunale tilbud. De er med til at skabe en mangfoldighed, som jeg kun kan støtte op om. De kan hver især skabe deres egne rammer for, hvad de tilbyder – fx særlig fokus på økologisk mad, musik og bevægelse, leg udendørs osv.

Jeg ønsker, at det frie valg af pasning til sit barn, skal være muligt for ALLE

Desværre for forældrene, så er der flere grunde til, at muligheden for privat pasningsordning ikke er et tilbud for alle: 1) Man kan ikke søge om økonomisk friplads hos en privat børnepasser. 2) Der ydes intet økonomisk tilskud til privat pasningsordning for en forælder på barselsdagpenge. I Horsens tilbydes (trods alt) tilskud de sidste 14 dage af barslen (indkøringsperiode). I det kommunale system kan man som forælder på barselsdagpenge modtage tilskud, så snart barnet er 26 uger OG stadig modtage barselsdagpenge. 3) Forældrene skal hver måned skriftligt dokumentere, at de betaler for en privat pasningsordning – noget som gælder særligt i Horsens kommune.

Jeg ønsker, at det frie valg af pasning til sit barn, skal være muligt for ALLE!