Bygholm Ådal skal ikke ende i ny Bilka-sag

Af Esben Hedeager, medlem af Horsens Byråd & Marcus Knuth, MF i Østjylland, Det Konservative
Folkeparti

Man skulle tro, at flertallet i Horsens Byråd har lært af historien, men meget tyder på, at det ikke er
tilfældet. Man har nemlig truffet en beslutning om en omfartsvej gennem Bygholm Ådal. En
beslutning man har truffet, før der er udført en fuld Natura 2000 konsekvensanalyse, der potentielt
kan stoppe byggeriet af broen over Bygholm Ådal. Det virker utopisk at tro, at man kan slippe
afsted med et sådant byggeri, uden at projektet er tilstrækkeligt belyst.

Høringsfristen for projektet er allerede udskudt flere gange, da kommunen ikke har leveret
fyldestgørende oplysninger til vurderingen af, om der skal foretages en fuld Natura 2000
konsekvensanalyse. Samtidig kan det med selvsyn konstateres, at arbejdet med omfartsvejen er
påbegyndt. Tilsyneladende er vejen rettet mod den bro, der skal gå over Bygholm Ådal. Der er bare
det problem, at broen ikke er godkendt endnu.

Det er desværre ikke første gang, at flertallet i Horsens Byråd har kastet sig ud i et projekt, uden at
være sikker på, at man har loven med sig

Det er desværre ikke første gang, at flertallet i Horsens Byråd har kastet sig ud i et projekt, uden at
være sikker på, at man har loven med sig. Tidligere har de givet tilladelse til at opføre et Bilka-
varehus uden et lovligt grundlag. En skandale, man burde have lært af.

Skandalerne står tilsyneladende kø. Senest er lokalplan 320 erklæret ulovlig, da man heller ikke her
har oplyst projektet tilstrækkeligt. Det er lokalplanen, hvor de nyopførte pakhuse, P-huset og
havnebadet er opført. Det kan være det er én af grundene til, at havnebadet ikke bliver færdiggjort!
Selvom forløbet omkring Bilka-sagen var en fadæse, der står tilbage som en af de største skandaler i
horsensiansk kommunalpolitik, er man åbenbart ikke kommet videre. De har nemlig, med Bilka-
sagen i baghovedet, alligevel valgt stædigt at holde fast i en beslutning, før de ved, om den er lovlig
samtidig med, at sagen om den nu ulovlige lokalplan 320 ruller.

Vi konservative synes, at man må kunne forvente, at almene forvaltningsretlige grundprincipper er
overholdt, og at der er en respekt for borgere og virksomheder, der har indsendt høringssvar, før
man træffer beslutninger og påbegynder vejprojektet.

Hvem skal betale for at få vejen fjernet, hvis broen over den naturskønne Bygholm Ådal skulle vise
sig ulovlig? Vores opfordring er tydelig: ”Lav nu den Natura 2000 konsekvensanalyse”, så projektet
kan blive godkendt, inden man går videre. Ellers gentager Bilka- og lokalplan-skandalen sig.