Jeg finder det besynderligt, at der åbnes op for et sådant bastant byggeri

Af Flemming Ejlersen

En ejendomsudvikler har købt grunden på Bjerrevej 8 i Horsens, og vil presse 65 ældreboliger ind på en forholdsvis lille grund, hvor der bygges i en højde på op til 15 meter over terræn.

På Bjerrevej 2 – 6 er der inden for de seneste årtier opført små rødstensrækkehuse, i alt 27 boliger, som passer rigtigt godt ind i området ved ”Lille Amalienborg”.  Ligeledes er der bag Bjerrevej – på Lollandsgade opført kædehuse med 1 tagetage. Beboerne i disse boliger skal nu se til, at der bygges i op til 15 meters højde, blot 1 meter fra skel.

Stop nu denne unødvendige fortætning af husbyggeri i Horsens, og lad fornuften råde.

Jeg finder det besynderligt at der åbnes op for et sådant bastant byggeri, der slet ikke passer ind i eksisterende byggeri på Bjerrevej. I stedet bør man fokusere på byggeri, der matcher, nemlig tæt lav bebyggelse. Det vil passe godt ind i området og samtidig med være acceptabelt for de naboer, der er på både Bjerrevej og Lollandsgade.

Stop nu denne unødvendige fortætning af husbyggeri i Horsens, og lad fornuften råde.