Din folketings-, byråds- og regionsrådskandidat i Østjylland

Anders Krojgaard Lund

Anders Krojgaard Lund er opstillet som folketingskandidat i Østjyllands storkreds. Samtidig er han byråds- og regionrådskandidat.

Familie, Fædreland og Frihed. Det lyder måske som floskler, men det er i allerhøjeste grad meget levende værdier og grundstenene i Anders Krojgaard Lunds politiske kompas.

Anders Krojgaard Lund, født 1990, er til daglig delingsfører i Hæren, hvor han har gjort tjeneste siden 2009 og har været udsendt tre gange. Derudover har han en bachelor i erhvervsjura fra Aarhus Universitet, hvorfor både skatteret og Forsvaret står som Anders’ vigtigste politiske områder. Som ivrig debattør har han også flere gange været i medierne, hvor især hans syn på USA og Trump har været i fokus.

Anders er opvokset i Horsens, hvor han i dag bor med sin kone. Fritiden bruges på træning, en kajaktur på fjorden, en løbetur langs Nørrestrand eller en god film på sofaen.

Kontakt mig

Hvis du vil være med på holdet, eller ønsker du at bidrage til kampen for et konservativt Danmark, så kontakt os allerede i dag

» Facebook: Anders Krojgaard Lund

» Mail: AndersK.Lund@gmail.com

» Telefon: 20 89 82 18

Blå bog:

Opvokset i Horsens

Student Horsens Statsskole, STX, 2009

Udsendt til Libanon 2010, Afghanistan 2013 og 2015

Bachelor Ha.jur, Aarhus Universitet 2019

Officer, Hærens Officersskole, 2021

Ingen skal betale skat af at bo i eget hjem! Derfor er det konservative vision klar: Ingen boligskatter!

Anders Krojgaard Lund

Politiske kerneværdier

Familien betyder alt. Derfor skal man som konservativ altid tage udgangspunkt i familien, da den er alles startsted i livet. En sund og stærk familie kan understøttes eller ødelægges af henholdsvis den rigtige eller den forkerte politik. Derfor er det Anders Krojgaard Lunds målsætning altid at styrke familiens vilkår i samfundet gennem fornuftig og ansvarlig familievenlig politik.

Fædrelandet skylder man alt. Kongehuset, den danske kulturarv, vores sprog, naturen og Rigsfællesskabet er unikke elementer, som vi har arvet af generationerne før os. Derfor skylder vi vores forfædre at passe godt på arven og levere den videre i endnu bedre stand til vores børn og børnebørn. Heraf følger, at vi som en enkelt generation ikke har mandat til at lave fundamentale irreversible ændringer, herunder den massive befolkningsudskiftning vi har været vidne til i nyere tid. Det er en trussel mod vores sammenhængskraft, og skal derfor stoppes.

Uden frihed, hvad så? Hvad skal det hele nytte, hvis man ikke er fri? Fri til at leve det liv, man selv finder bedst – uden at staten skal blande sig unødigt. Det danske skattetryk er en af de mest indgribende elementer mod den personlige frihed i Danmark, hvor bl.a. topskat, arveafgiften, registreringsafgiften og boligskatterne er helt forrykte. Derfor skal skatterne sænkes og om muligt afskaffes på en lang række områder.

Ligeledes er Forsvaret fundamentalt for vores liv i et frit demokrati. Intet Forsvar, ingen frihed. Derfor skal Forsvaret styrkes og budgettet hæves til 2% af BNP, ganske som vi har lovet vores allierede i NATO. Som konservativ gælder det, at laver man en aftale, så holder man en aftale!

Anders Krojgaard Lund vil kæmpe for et friere, rigere og mere borgerligt Danmark, hvor ordentlighed er en selvfølge, hvor kriminelle sidder i fængsel, hvor skatterne er sænket markant, Forsvaret er styrket, og hvor familierne er i centrum. Hvis du vil være med på holdet, eller ønsker du at bidrage til kampen for et konservativt Danmark, så kontakt os allerede i dag på 20 89 82 18 eller send en mail på AndersK.Lund@gmail.com. Alle bidrag uanset form og størrelse er værdsat!

Tvungen barsel er ikke frihed!

Af: Anders Krojgaard Lund, folketingskandidat, byrådskandidat og regionsrådskandidat for Det Konservative Folkeparti ”Øremærket barsel til far” er forældreorlov, som mor ikke længere må få. Mere... Læs mere