Danmarks bedste folkeskole

For os konservative er folkeskolen vigtig. Derfor ønsker vi at Horsens får Danmarks bedste folkeskole.

Folkeskolen  skal sikre en forståelse af vores samfund og de gensidige forpligtelser, vi har overfor hinanden. Skolen skal være ledet af en stærk – og decentral –  leder, der kan styre budgetter og sikre undervisningsmålsætningerne. Vi skal sikre det bedst mulige samspil mellem institutionerne, og vi skal sikre en stor handlefrihed på den enkelte institution. Stor økonomisk frihed skal være tesen for de institutioner, der selv kan håndtere de daglige prioriteringer. De skoler der har svært ved at løse denne opgave, skal have hjælp og støtte til dette.

I forhold til vedligeholdelsen af de fysiske rammer på skoler og institutioner m.m., så skal kommunen have 5-årige vedligeholdelsesplaner. Det skal fremgå, hvordan kommunen prioriterer, og de enkelte institutioner og dermed de enkelte bestyrelser skal kunne vurdere, hvilken økonomi, der kan forventes fremover, og hvilke anlægsinvesteringer der er udsigt til. Dermed kan de enkelte skoleledelser selv tage ansvar for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer de respektive steder. 

En del af de fysiske rammer er gode idrætsfaciliteter; og et godt idrætsliv er med til at skabe trivsel og sundhed. At tilbudene er gode og tilgængelige overalt i kommunen er vigtigt.

Konservative mener det er vigtigt, at vi har fokus på indlæring i vores skoler. Vi skal have en løbende dialog med de enkelte skoler om, hvordan vi sikrer, at der er tale om et højt niveau på alle skoler. Vi skal have fokus på indlæring før 0. klasse til og med 10. klasse.

Dermed skal vi sikre et samspil mellem børnehaver og skole, der garanterer mulighed for en glidende skolestart. De fleste vil stadig starte op i skolen efter sommerferien, men der skal være mulighed for at samle bør hurtigt op, både fra skolen til børnehaven men også fra børnehaven til skolen med udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle behov. Samtidig slår vi fast, at vi er imod heldagsskoler, da børn akkurat som voksne har behov for fritid.

Vi mener, at den enkelte lærer i størst mulig omfang skal undervise i få fag (med størst kompetence) for at sikre det faglige niveau. Eleverne skal motiveres til at tage et ansvar for egen situation og egen indlæring med støtte fra forældrene. Undervisningen skal sikre, at alle elever mødes på deres eget niveau. Læringsstile og rullende indskoling er blot nogle af de redskaber konservative ønsker at fokusere på.

Folkeskolen skal rumme alle børn. Men der skal tages hensyn. Hensyn til det barn, der skal rummes, men også hensyn til den klasse, der skal rumme et krævende barn. Det er sundt for børn at opleve, at der er forskel på folk. Men i nogle tilfælde er det bedre at trække et barn ud af normalklassen og give barnet nogle andre muligheder i et miljø, der passer bedre. Begrebet normalklasser mener konservative i det hele taget skal redefineres, da en del undervisning kan niveaudeles og foretages på tværs af klassetrin og i forskellige læringsmiljøer tilpasset de enkelte børns læringsstile, som kan være forskellig fra fag til fag.

Konservative vil sikre, at alle unge i Horsens Kommune får et skoletilbud, der matcher deres behov. Folkeskolen skal ikke kun være rettet mod de gymnasiale uddannelser. Der skal være flere faggrupper inde over skolen, så de unge stifter bekendtskab med flest mulige aspekter af samfundet. Studievejledning bør derfor ikke foretages af folkeskolelærere, men af personer med forbindelse til erhvervsliv og arbejdsmarked. Vi vil øge samspillet mellem virksomhederne og undervisningen i folkeskolen, så elevernes interesse for de forskellige fagområder skærpes. Vi ønsker at give mulighed for, at en virksomhed kan adoptere en skoleklasse eller enkelte  elevgrupper og følge dem gennem alle skoleårene.

Vi vil have en folkeskole i Superligaen, der giver børnene Ny Energi.