Dynamisk kommune

Vi ønsker en dynamisk kommune, som er drevet økonomisk og administrativ profesionelt
Horsens kommune er en kommune i vækst, og fremtiden byder på en udvikling som
fremtidens politikere skal sikre. Hvordan vi sikre en attraktiv kommune, samtidig med at vi
udvikler kommunen på en anstændig og ordentlig måde, vil blive Konservatives hovedfokus i
fremtiden.

Konservative mener at som by og kommune ikke må gå i stå, men vi vil samtidig være det
parti i byrådet, som sikre en anstændig demokratisk proces, hvor intet holdes skjult, og hvor
økonomien er ansvarlig for fremtidens borgere i kommunen.
Vi vil kæmpe for, at fremtidens udviklingsplaner vil blive implementeret på en borgernær og
demokratisk måde, så borgerne i Horsens føler at de bliver hørt. Samtidig nægter vi at lægge
navn til projekter, som på et ufuldstændigt grundlag, tvinger borgerne i en bestemt retning.
Konservative vil sikre en ordentlig og anstændig behandling af politikken i Horsens.