En stærk infrastruktur

Infrastrukturen i Horsens er fejlet. Konservative vil få åbnet op for de trafikale knuder.

Stem Konservativt, fordi vi går ind for:

  • Etablering og vedligeholdelse af kommunes cykelstier
  • At skabe gode vilkår for cyklister
  • At tilpasse den kollektive trafik til borgerne – også i yderområderne
  • Bedre flow gennem byen – og til motorvejen
  • At indtænke infrastruktur i alle nye udviklingsprojekter

Horsens er en by i vækst, og adgangen til og fra byen er under stadig større pres. Samtidig er der en række omkringliggende små bysamfund, som har brug for at kunne komme ind til Horsens. Derfor skal der etableres og vedligeholdes flere cykelstier i og omkring Horsens. Dette skal også være med til at fremme lysten til at cykle.

Konservative er ikke fuldt ud tilfredse med den nye plan for infrastrukturen, som byrådet har vedtaget. Vi ser positivt på, at vi har fået sat omfartsvejene på dagsordenen, så en del af trafikken kan ledes udenom midtbyen. Det er dog vigtigt, at vi fortsat kæmper for en stærk og sund infrastruktur, så vi kan tiltrække besøgende til vores by og vores handelsliv. Ligeledes ønsker Konservative at forbedre den kollektive trafik, så den tilpasses borgernes behov – også i yderområderne.

Konservative ønsker, at infrastrukturen bliver et fast punkt i behandlingen af alle kommende udviklingsprojekter i kommunen.