Et stærkt foreningsliv

Konservative ønsker at foreningslivet i Horsens, bevarer deres forhold, så de kan sikre stærke fællesskaber.

Stem Konservativt, fordi vi går ind for:

  • At foreningsliv danner fællesskaber
  • Et mangfoldigt fritidstilbud for alle
  • At styrke foreningslivet i de små lokalsamfund
  • Hjælp til integration
  • Bedre faciliteter

Et stærkt foreningsliv er med til at danne fællesskaber, trivsel og sundhed. Vi tror på, at et aktivt foreningsliv kan hindre megen ensomhed for både børn, unge og ældre.

Foreningslivet kan gennem det stærke fællesskab også bidrage til bedre integration. Her har alle uanset nationalitet og alder mulighed for at blive en del af de danske værdier og kultur, som netop foreningslivet i Danmark er et stærkt billede på.

Konservative ønsker at behandle alle fritidsbrugere ens, uanset om man dyrker sport eller ikke idrætslige aktiviteter. For os er det vigtigt, at lokalområderne i kommunen har mulighed for at tilbyde mange og mangfoldige fritidstilbud. Den gode geografiske spredning kan være en lettelse i hverdagen, hvor transporttid er kostbar. Musikskoler, klubber og idrætsforeninger skal have ligeværdige muligheder for at udvikle sig, fastholde og tiltrække brugerne.

Vi skal have respekt for de faciliteter, som er til rådighed i kommunen, og der skal være respekt for de små foreninger, som ikke ønsker store, fælles lokaler. Vi skal sikre, at vores idrætshaller har de rigtige åbningstider, og vi skal ikke være bange for at indlede samarbejde herom med de forskellige foreninger.