Rimelig forhold for vore ældre

Vi ønsker ikke yderlige besparelser for de ældre i vores kommune. Ældre skal tilbydes en værdig afslutning på deres liv.

Stem Konservativt, fordi vi går ind for:

  • Respekt og ordentlighed
  • Væk med tidstyranni
  • Mere tid til omsorg
  • Frit valg af pleje – privat eller kommunalt
  • At klippekortsordningen skal benyttes efter hensigten

Alle ældre skal have den hjælp, de har brug for. Alle ældre skal behandles med respekt og ordentlighed. Hjælpen skal derfor tilpasses bedre til den enkeltes borgers behov og ønsker. Der skal være mere tid til omsorg. Vi skal sikre en god overgang fra indlæggelse til pleje i hjemmet. Overlevering og procedurer skal være klare og tydelige i alle led og instanser.

Den gode ældrepleje kommer af et godt personale og præcise beskrivelser af servicen. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvori den kommunale ældrepleje består, således at den enkelte og dennes pårørende ved, hvad de kan forvente. De ældre skal tilbydes fornøden pleje og omsorg og de mange restriktioner på hjemmehjælpens tilbud skal afskaffes. Væk med tidstyranniet.  De ældre skal have mulighed for frit valg af pleje mellem det kommunale tilbud og tilsvarende private tilbud. Vi vil hente inspiration fra vores dialog med de ældres interesseorganisationer for løbende at sikre, at vi har tidssvarende tilbud til de ældre.

Klippekortsordningen fungerer ikke efter hensigten. Dette vil Konservative, at der skal være styr på, så ordningen bliver benyttet efter hensigten.

Konservative mener, at frivilligt arbejde er en god måde at give noget tilbage til samfundet og samtidig få noget med hjem i bagagen. Det frivillige arbejde øger trygheden for så mange mennesker hver eneste dag. Frivillige skal ikke erstatte, men supplere de offentlige tilbud, så vi får det bedste af begge verdener: Frivillighed giver et fællesskab og en tryghed, vi ikke kan købe os til. Vi skal turde at tænke kreativt og benytte os af de muligheder og ressourcer, der er lige foran os. F.eks. mener vi, at børn og ældre på plejehjem kan få stor glæde af hinanden. Hvorfor ikke systematisere en mere målrettet ordning, hvor børnehavebørn besøger de ældre som en del af børnehavebørnenes læringsmål? Vi opfatter ældre borgere som en ressource – ikke en ”byrde”.