Trygge pasningstilbud

Konservative vil have trygge og nære pasningstilbud, til alle børn i kommunen.

Stem Konservativt, fordi vi går ind for:

  • Garanti for pasning i eget distrikt
  • At tænke langsigtet i forhold til bygning af nye institutioner
  • At fremme et varieret udbud af børnepasningsmuligheder, privat som kommunalt
  • At optimere læring og bevægelse
  • Frit valg for alle, uanset økonomi

Pasningstilbud har stor betydning for børnefamiliernes hverdag. For Konservative skal det frie valg være i centrum. Konservative kæmper for stærke og faglige pasningstilbud til alle børn uanset familiens økonomi. Det frie valg er afgørende. Vi vil have fokus på, at der er forskellige og alsidige tilbud, som den enkelte familie kan vælge imellem.

Når der bygges og udvides i stor stil i kommunen, kræver det, at kommunen formår at tænke langsigtet. Dette gælder også på pasningsområdet. Alle børn skal have samme muligheder til det lokale pasningsdistrikt uanset søskendefordel, om du har boet der længe eller er tilflytter. Ingen skal ”nøjes” med et pasningstilbud i et andet distrikt, hvor der ikke er garanti for, at barnet kan vende tilbage til dit lokale distrikt før skolestart – heller ikke til vuggestue eller børnehave.

For konservative er det ikke afgørende, om det er et offentligt eller privat tilbud; blot skal vi sikre at barnets tarv varetages, og at pasningsgarantierne kan overholdes. Vi ser gerne at viften af forskelligheder udvides. Det kan f.eks. være til fordel for børn, der har behov for mere rolige rammer end i en institution. Konservative ønsker at læring og bevægelse sættes i højsædet allerede fra børnehaven, så børnene motiveres til at tilegne sig viden.

Konservative vil kæmpe for Det frie Valg, så alle familie kan indrette deres liv, som de ønsker.