Ordentlig og anstændig udvikling hvor borgerne kan følge med.

Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Horsens til kommunalvalget d. 21. november 2017

For Konservative er det vigtigt at fokusere på kerneopgaverne. Disse opgaver skal udføres til borgernes tilfredshed og vores energi koncentrere sig om disse. Vi ønsker derfor, at der ryddes ud i de opgaver, som ikke er kerneopgaver. Dette ønsker vi for sikre, at vi har de rette midler til kerneopgaverne. Vi skal passe godt på borgernes penge og bruge dem til at udvikle kommunens kerneydelser.

Kommunen har brug for en sikker og stabil politisk ledelse og Konservative ønsker en borgerlig ny borgmester. Den sidste valgperiode har budt på alt for mange planer, som har været i alt for langt afstand for borgerne. Konservative vil sikre sund fornuft i den proces.

Med din stemme vil vi sikre fremgang for Horsens Kommune. Vi vil give borgerne i hele Horsens Kommune lys i øjnene.

Ny borgmester, ny fremgang, nyt liv til Horsens byråd.

Stem konservativt ved kommunalvalget i 2017.

At byen udvikles i et tempo, så borgerne kan følge med

Det går rigtigt stærkt i Horsens kommune. Befolkningstilvæksten er en af de største i Danmark, og samtidig med ”fortættes” befolkningen inde i Horsens by. Herunder på Nordhavnen, og i de kommende år vil der bosætte sig flere tusinde borgere i midtbyen.

Samtidig med foregår campus rokaden + andre store tiltag omkring ”Kvickly-grunden”. De fleste borgere taber næsten pusten.

Konservative vil følge udviklingen nøje, og sikre, at byen fremadrettet udvikles i et tempo, hvor borgerne kan følge med.

En dynamisk kommune

Horsens kommune er en kommune i vækst, og fremtiden byder på en udvikling som fremtidens politikere skal sikre. Hvordan vi sikre en attraktiv kommune, samtidig med at vi udvikler kommunen på en anstændig og ordentlig måde, vil blive Konservatives hovedfokus i fremtiden.

Konservative mener at som by og kommune ikke må gå i stå, men vi vil samtidig være det parti i byrådet, som sikre en anstændig demokratisk proces, hvor intet holdes skjult, og hvor økonomien er ansvarlig for fremtidens borgere i kommunen.

Vi vil kæmpe for, at fremtidens udviklingsplaner vil blive implementeret på en borgernær og demokratisk måde, så borgerne i Horsens føler at de bliver hørt. Samtidig nægter vi at lægge navn til projekter, som på et ufuldstændigt grundlag, tvinger borgerne i en bestemt retning.

Konservative vil sikre en ordentlig og anstændig behandling af politikken i Horsens.

Familien i centrum

Folkeskolen og de kommunale pasningstilbud har stor betydning for børnefamiliernes hverdag og for Konservative skal det være familiens liv, der skal være i centrum.

Konservative kæmper for stærke og faglige pasningstilbud til vores børn, som kan være med til både at udvikle vores børn og samtidig give familierne mulighed for at fungere i et moderne samfund, hvor far og mor arbejder. Frit valg er afgørende, og vi vil hele tiden have fokus på, at der er forskellige og alsidige tilbud, som den enkelte familie kan vælge imellem.

Desuden vil konservative have en folkeskole i Superligaen. En skole der giver lys i øjnene på eleverne ved, at vi sætter rammerne for et godt, decentralt, lederskab og læring, hvor byrådet også sikrer optimale rammer for de fysiske omgivelser. En god folkeskole er alfa omega for at tiltrække og udvikle et godt erhvervsliv. Fremme af læring og bevægelse skabes kun gennem decentralisering af skolernes ledelse. Dygtige skoleledere skal have selvstændige kompetencer og mulighed for selvledelse. Konservative vil belønne og fremme det gode lederskab. Vi mener en selvstændig og decentral ledelse skaber de bedste læringsmiljøer. Kun en folkeskole i Superligaen er tilfredsstillende. Alt andet er uambitiøst.

Konservative vil kæmpe for at frit valg, så familien kan indrette deres liv som de ønsker.

Kulturen tilbage

Et samfund uden kultur er et fattigt samfund. I Horsens er vi kendt for store koncerter og et nedlagt fængsel, men kulturen i det brede bybillede halter.

For Konservative er kulturen afgørende for et velfungerende samfund, og vi ønsker seriøst at det vil blive prioriteret højere i de fremtidige budgetter for Horsens Kommune.

Kultur er bindeleddet i menneskers liv, hvor familierne kan vælge at bruge tiden på kunst, koncerter, sport eller en hvilken som helst anden form for kultur. Et moderne samfund må aldrig glemme netop kulturen.

Konservative ønsker en kortlægning og planlægning af kulturen i Horsens kommune, som vi ønsker prioriterer kulturen højere.

En stærk infrastruktur

Horsens er en by i vækst, og adgangen til og fra byen er under stadig større pres. Samtidig er der en række omkringliggende små bysamfund, som har brug for at kunne komme ind til Horsens.

Konservative er godt tilfredse med den nye plan for infrastrukturen, som byrådet har vedtaget. Vi ser særligt positivt på, at vi har fået sat omfartsvejene på dagsordenen, så en del af trafikken kan ledes udenom midtbyen. Det er dog vigtigt at vi fortsat kæmper for en stærk og sund infrastruktur, så vi fortsat kan sikre nye borgere velkommen til byen, og så vi kan tiltrække besøgende til vores by og vores handelsliv.

Konservative ønsker at infrastrukturen bliver et fast punkt i behandlingen af alle kommende udviklingsprojekter i kommunen.

Social anstændig velfærdspolitik

Det kan aldrig være nogens interesse, at mennesker fratages retten for medindflydelse på eget liv. Som social anstændig kommune skal man hjælpe de som har mest brug for hjælp, uden det dog bliver en sovepude, som holder mennesker fra muligheden for at klare sig selv.

Konservative går i spidsen for, at der føres en anstændig og ordentlig socialpolitik i kommunen, der tages hånd om de allersvageste i vores kommune, og hvor vi fortsat støtter lokale initiativer for at hjælpe vores medborgere.

Konservative ønsker at Horsens bliver en kommune hvor pengene prioriteres til de som har brug for en håndsrækning, mens de som kan klare sig selv, ikke skal have fra kommunens kasser.

Læs hele valgprogrammet her