Gennemsigtighed og ordentlighed i Horsens Kommune

Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Horsens til kommunalvalget d. 16. november 2021

Du sidder her med valgprogrammet for Det Konservative Folkeparti i Horsens Kommune.

Kunne du tænke dig:

 • Udvikling af skolerne, bedre udeområder, højere trivsel
 • Sammenhæng mellem arbejde og pasningstilbud, med fokus på det frie valg
 • At sikre en bedre støtte i overgangen fra barn til ung til voksen
 • Et stærkt foreningsliv med plads til fællesskaber.
 • Kvalitet og anstændighed i ældreomsorgen – tid til den enkelte.
 • Mest mulig socialpolitik for pengene.
 • En visionær og kontrolleret udvikling af Horsens Kommune, hvor borgernes trivsel er det vigtigste.
 • Vedtagne lokalplaner skal overholdes. Slut med dispensationer.
 • Sammenhæng mellem miljø og udvikling – bevar natur, dyreliv og fauna
 • At sikre en stærk infrastruktur og bedre sammenhæng mellem by og opland
 • At Socialdemokratiet ikke har absolut flertal i Byrådet.

Stemt stærkt – stem Konservativ!

Kerneopgaver

Det Konservative Folkeparti mener, at det overordnet set, er byrådets vigtigste opgave at sikre borgerne i Horsens Kommune et højt serviceniveau. Det gælder specielt for niveauet på kommunens institutioner, på skoleområdet, i ældreomsorgen og en stærk infrastruktur i hele kommunen. Forudsætningen for at opretholde et højt serviceniveau er imidlertid, at der er styr på økonomien, så vi undgår skattestigninger og serviceforringelser.

Med vores politiske program ønsker vi først og fremmest at formidle et stærkt grundlag for et nyt politisk styre. Vi ønsker et samarbejde mellem byrådets partier, som vil arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Horsens Kommune.

Med et nyt hold er omdrejningspunktet for Det Konservative Folkeparti at få gennemsigtighed og ordentlighed i byrådsarbejdet. Vi går til valg på at bryde Socialdemokratiets absolutte flertal i Horsens kommune.

Vi vil tilføre Horsens Byråd sund fornuft.

Kommunen har brug for en sikker og stabil politisk ledelse og Det Konservative Folkeparti ønsker en borgerlig borgmester. Den sidste valgperiode har budt på alt for mange planer, som har været i alt for lang afstand fra borgerne. Konservative vil sikre sund fornuft i den proces.

Med din stemme vil vi sikre fremgang for Horsens Kommune.

Stem konservativt ved kommunalvalget i 2021.

Med venlig hilsen

Det Konservative Folkeparti, Horsens

Læs hele valgprogrammet her