Formandens beretning

Så er vi her igen. Et år uden valg er overstået, og nu er vi klar til at tage imod et år med hele to valg. 2018 har dog alligevel været travlt, da vi har brugt tid på at få Esben godt i gang.

Lokaldemokrati er en udfordring

En af de store udfordringer for tiden, er at få de lokale partiforeninger til at køre. Samtidig med at der tilføres stadig færre penge til arbejdet lokalt, svigter medlemmerne. I Horsens har vi haft medlemsfremgang i 2018 på netto 2 medlemmer. 11 nye medlemmer har meldt sig ind, og 9 har meldt sig ud. Siden 1/1 har vi fået to nye medlemmer, så vi nu er oppe på 90 medlemmer.

Vi har altså grundlaget for at skabe en aktiv forening i Horsens, men vi mangler musklerne. Partiet har krævet stadig flere penge af os, og en synlig markedsføring koster også. Vi skal jo huske at det er mellem valgene vi skal være synlige.

Med den nye sundhedsreform, hvor regionerne står til at blive nedlagt, mister vi lokalt stadig flere penge. Penge som man umiddelbart ikke har tænkt sig at finde og allokere tilbage.

Det her skal ikke opfattes som jammer, eller dårlige undskyldninger, men som en saglig fremstilling af udfordringerne. Jeg vil dog godt love, at vi ikke giver op. Vi vil fortsat kæmpe for at skabe en aktiv forening, hvor medlemmerne bliver stadig mere oplyst og inddraget, og forhåbentlig også mere aktive.

Esbens første år

2018 blev året, hvor Konservative i Horsens fik en ny person i byrådet, og dermed også en ny stil. Der skal fortsat lyde en stor tak til Per, som igennem mange år har ydet en stor, og til tider ensom kamp i byrådet, for at fremføre Konservative holdninger. Jeg er glad for, at Per stadig er tæt på, og det er rart, at du tager telefonen når Esben og jeg ringer, hvis vi har brug for råd.

Esben – Det blev dig der vandt mandatet, og derfor er det nu dig der repræsenterer os i byrådet. Hvis jeg troede, at nu ville der blive ro på, så tog jeg fejl. For du har sat den i sjette gear, og jeg skal love for, at du kommer fremad. Vi andre halser bagefter, så godt vi kan. Hvis nogle af vore modstandere troede, at du kun var ham fjernvarmemodstanderen, og når den sag var slut, ville de får fred, så tog de gruelig fejl. Du er aktiv på alle de sager, som du vurderer, er vigtige og du går hele vejen. I byrådet fremstår du ærlig og troværdig, og langt fra en professionel politiker – og det er positivt ment. Jeg opfordre alle til at følge med på Kommunetv, og se Esben i byrådssalen.

Mælketorvet, sigtelinjer i Ny Havnegade, Kampsportcenter, Pølsevognen på torvet, Vitus Bering, Fjernvarmen og flere sager, er hvad du har kæmpet for i 2018. Det er gået op for borgerne i Horsens, at de har fået en politiker, der lytter og som de kan henvende sig til. Det giver respekt og jeg kan mærke, at du er ved at danne dig et stærkt navn i kommunen. Et navn er omgivet af respekt, sågar også hos vores modstandere. Du fremstår altid med en god Konservativ ordenlighed, og har blikket fast rettet på, hvordan Konservativ politik skal føres.

Som formand for bestyrelsen, tør jeg godt sige, at vi er stolte af dig, og vi vil gå langt for at bakke dig op. Vi er til tider lidt bekymret for, om du kan overkomme det hele, men du skal vide, at vi står lige bag dig.

Jeg takker dig for det tætte og tillidsfulde samarbejde vi to har sammen, og jeg håber at du vil fortsætte det fremadrettet. For en bestyrelse og et parti, er et stærkt samarbejde med politikerne altafgørende, og derfor er det fantastisk, at du husker at prioritere den kontakt.

Anders er kommet i gang

2018 var også et år, hvor vi så småt kom i gang med folketingsvalgkampen. Med Anders Lund som kandidat, har vi fået en ung energisk kommunikator, som hver dag har politik i tankerne. Når jeg snakker med dig Anders, er det tydeligt at politik ikke blot er en fritidsinteresse, men et livs-serum, som flyder i dine årer. Du er ikke en karrierepolitiker, men det er så utænkelig for dig, ikke at blande dig i den offentlige debat. Det er også noget som andre kan fornemme, og når du samtidig har så klar og tydelig en kommunikation, er du et aktiv som folk og journalister gerne vil høre. Bestyrelsen forventer meget af dig, og det bliver en sjov valgkamp, med dig i det team af kandidater i Østjylland

Mona Juul fra Horsens

Valgkampen der står foran os, har givet Horsens en mere central rolle end ventet. Sidst på året blev det nemlig offentliggjort, at Mona Juhl, der bor i Horsens, er opstillet som den nye spidskandidat i Aarhus, efter at Naser Khader flyttede til en sjællandsk kreds. I Horsens bakker vi selvfølgelig 100 procent op om vores kandidat, men vi ser det som positivt, at vi nu har en anden Horsensborger, der stille op i Østjylland, og derved forbedrer chancen for, at Horsens igen bliver repræsenteret i den Konservative folketingsgruppe.

Generelt er slaget mere åbent denne gang. Der er ikke nogen kendt kandidat, så vælgerne skal i højere grad lytte til kandidaterne og hvad de siger. Det kan selvfølgelig koste stemmer, men det kan i hvert fald gøre spillet om et muligt mandat mere åbent.

Storkredsen er til gavn for Horsens

Også i 2018 har der været møder i Østjysk storkreds. Selvom det til tider kan være op ad bakke, at få en enighed der rækker til handling, da vi er nogle meget forskellige kredse, så ser jeg det som vigtigt, at Horsens repræsenteres i den dialog. Mit mål er at nå resultater gennem samarbejde og dialog, men man skal ikke være i tvivl om, at jeg altid gør det ud fra et udgangspunkt, som er til gavn for Horsens.

Borgerligt samarbejde

I Horsens har vi et socialdemokratisk styre. Og selvom vi Konservative har fået meget igennem hos skiftende s-borgmestre, ser vi det som vores formål, at Horsens på sigt skal have et borgerligt styre. Der er så mange ting lige nu, som viser at 100 år med et sikkert S-ledelse af kommunen, har medført en magtfuldkommenhed, der ikke ligefrem pynter i den demokratiske grundbog. Derfor ser vi gerne, at magten vil tippe til det næste valg. Dette var årsagen til, at jeg i 2018 tog initiativ til, at de fire borgerlige formænd skulle mødes. Ikke politikerne, men formændene som står bagved vores byrådsgrupper. Første mål var, at få et stærkere og mere tæt borgerlig samarbejde, med håbet om at vi på sigt kunne bruge det til noget større. Allerede nu er det lykkes et stykke af vejen. Esben har skabt et godt og tillidsfuldt samarbejde med både DF og Venstre, og selvom LA sidder i en anden position, har vi stadig blikket rettet mod, at også de skal se sig selv som en del af de borgerlige partier. Blandt os formænd, er der opstået en tillid, der gør at vi nu kan ringe til hinanden, hvis der opstår sager vi skal reagerer på.

Jeg er stolt og glad for, at det er os Konservative der går i spidsen for, at den borgerlige blok skal stå mere sammen. Det er det vi kan. Vi ser løsninger frem for problemer, og vi giver ikke op. Her har samarbejdet mellem Esben og jeg, været vigtigt og tæt, og det skal fortsætte fremover.

2019 bliver hektisk

2019 bliver et travlt år. Bestyrelsen skal forholde sig til to valg, samtidig med at butikken skal køre. De to valg er EP valg i maj, og Folketingsvalget på en fortsat ukendt dato. Som det plejer at være, kan EP valget være svært at motiverer sig til lokalt, da vi ikke har vores egen kandidat. I år er det dog vigtigt, at vi alle hjælper til, da vi står med ene ukendte kandidater, som skal løfte en stor arv fra Bendt Bendtsen. Kan vi være ligeglade – Nej. For Konservative sidder netop i den store gruppe, som har størst indflydelse i EP, og bliver der ikke valgt en Konservativ, har Danmark ingen indflydelse i den gruppe, og reelt mister vi stort set alt indflydelse i EP så – Groft sagt. Derfor kommer bestyrelsen til at se på, hvordan vi kan støtte op om det valg, og min opfordring til jer, er at alle skal fortælle netop det faktum, alle de steder I kan komme til.

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak. Tak til bestyrelsen. Tak til Evan Herrig og Anne-Mette, der er trådt ind, da Frederik og Thomas trådte ud. Tak til Allan Hjorth, som på fornemste vis repræsenterer partiet i Erhvervshavnens bestyrelse. Tak til vores to nestorer Ole og Bent, som altid står klar med en holdning og et råd. Og til sidst tak til mine kollegaer i de øvrige østjyske kredse.