Konservative går imod ugennemarbejdet fjernvarmeplan

Konservative har som det eneste parti stemt imod en indstilling fra Teknik og Miljø udvalget, som bygger på en rapport med forkerte forudsætninger, og vi vil ikke gamble med borgernes økonomi på sådan et grundlag.

Hos de Konservative i Horsens er man enige i visionen, som ligger til grund for fjernvarmeplanen, hvor kommunen ønsker at sænke CO2 udslippet.  Alligevel har man set sig nødsaget til at stemme nej til denne plan til 900 millioner, som man ser som både ugennemtænkt og uden fremadrettet nytænkning, og samtidig gambler med borgernes privatøkonomi.

– Inden de 15 år er gået som planen tager, tror jeg der er kommet nyere og langt mere energi- og klimaeffektive løsninger, så til den tid vil vi stadig være bagud, siger Per Løkken.

Når planen så samtidig påfører alle husejere, om det er enlige, ældre eller børnefamilier, en udgift på op imod 80.000 kroner inden fjernvarmen er fra gaden og inde i huset, så mener Per Løkken man skal være meget sikker på, at det ikke alene vil være klimamæssigt mere attraktiv end den nuværende løsning, men også billigere for den enkelte husejer.

De beregninger vi har set indtil nu, er så upræcise og fyldt med fejl, at jeg ikke tror på det bliver billigere for ret mange borgere i Horsens…

– De beregninger vi har set indtil nu, er så upræcise og fyldt med fejl, at jeg ikke tror på det bliver billigere for ret mange borgere i Horsens, siger han og fortsætter:

– Særligt ikke når de også skal forrente den investering, der bliver, inden fjernvarmen er ført fra hovedledningen i gaden, og ind i borgerens hus, og selvom rapportens tal på 45.000 så skulle holde, så skal de penge stadig findes hos det ældre ægtepar, og den almindelige børnefamilie.

Forkert beslutningsgrundlag

Når byrådet har vedtaget denne plan, er det ud fra en rapport med ganske mange unøjagtige beregninger, som de øvrige partier nægter at forholde sig til. Der har været mange indsigelser og Dong som i dag leverer naturgassen til boligejerne i kommunen, er en af de parter, som har indgivet indsigelse. Ifølge Dong er der stor forskel på de forudsætninger som kommunens plan er beregnet ud fra, og de som de kender fra deres ageren i kommunen nu. Alligevel vælger et flertal i byrådet at stole på en rapport, som de ikke selv kan argumenter for.

– Vi er godt opmærksomme på, at Dong selvfølgelig har interesser i denne sag, men det virker alligevel pudsigt, at de som nuværende aktører, har andre tal end Horsens Kraft Varmeværk, som ønsker at overtage, siger Per Løkken og pointere:

– Særligt når man tænker på, at rapporten er bestilt af den ene part, nemlig de som ønsker at overtage.

Klimavenlige huse betaler regningen

En af ankerne i de fremviste beregninger, er varmeforbruget i de enkelte huse. Beregningerne som i rapportens konklusion påstår, vil give en billigere opvarmning for alle varmeforbrugere i Horsens, regner ud fra et gennemsnit på 2.273 kubikmeter pr. hus. Dette er cirka dobbelt så stort som alle de huse der siden 2008 er bygget, ud fra nye energikrav. Konservative har kendskab til flere borgere, blandt andet i Egebjerg, Gedved og Stensballe, som har et langt lavere forbrug, og som derved vil få en langt højere varmeregning, ud fra denne plan.

– Jeg kender en familie i Egebjerg med to voksne og tre børn, som bor i et nyere hus på 217 kvadratmeter. De bruger årligt 1.320 kubikmeter, siger Per Løkken og fortsætter:

– Så når man opfylder byggekravene og tænker på klimaet, så skal man altså have en dyrere varmeregning i fremtidens Horsens.

Ikke alene de nye huse har et markant lavere forbrug ifølge Per Løkken, som også kender til et hus på 180 kvadratmeter i Stensballe fra 1987, som med nyt tag og nye vinduer, er nede på et forbrug på 1.077 kubikmeter, til en familie med to voksne og to børn.

Per Løkken vurderer at der i hvert tilfælde er bygget cirka 2.000 huse, efter de krav, som giver dem en energieffektivitet, der ligger langt over de tal som planens beregninger er lavet ud fra.

Regningen ender hos borgerne

Når fjernvarmeanlægget først er etableret, og ledningerne er gravet ned ud til Egebjerg og Stensballe, så skal det forrentes, og når forudsætningerne i beregningerne ikke viser sig at holde, så ender regningen hos den enkelte varmeforbruger, med at blive større. Dette er ifølge Per Løkken en bombe under borgerne i Horsens, og han minder om, at dette ikke alene vil påvirke husejerne, men også de borgere som allerede er på fjernvarmenettet, blandt andet lejlighederne i midtbyen.

– Anlægget skal jo betales, og som der ganske rigtigt står i forudsætningerne for beslutningen, så vil prisen pr. kubikmeter blive højere hvis man ikke bruger den mængde varme, som beregningerne forudsætter, fortæller Per Løkken og fortsætter:

– Det vil på klart dansk betyde, at hvis borgerne i Horsens ønsker at spare på varmen for klimaets skyld, så skal de betale mere for den varme de bruger.

Konservative ønsker også en klimaindsats, som sikre fremtidens generationer, men det skal ske på et rigtigt grundlag, og så længe det fortsat er usikkert om denne løsning reelt vil give en klimamæssig besparelse, så stemmer man imod.

– Vi ønsker nogle beregninger, der stemmer bedre overens med virkeligheden, så vi ikke går i gang med eksperimenter på klimaets vegne. Derfor ønskede vi, at udvalget kom med nye beregninger, og ikke hastede sagen igennem, siger Per Løkken, som til byrådsmødet kunne erkende, at de øvrige partier ikke kunne modbevise de urigtige forudsætninger i regnestykket.