Konservative stiller spørgsmål på vegne af borgerne

Siden Per Løkken som den eneste stemte imod fjernvarmeplanen, har han modtaget et hav af henvendelser fra borgere i kommunen, som både kunne bidrage med flere eksempler på at beregningerne ikke holder vand, men samtidig også havde flere spørgsmål der ønskede belyst.

En gruppe af borgere som har henvendt sig til Per Løkken, efter at han stemte imod byrådets vedtagelse af fjernvarmeplanen, har deltaget i udformningen af en række spørgsmål, som nu er sendt til Borgmesteren. Disse spørgsmål er et forsøg på at kvalificere det materiale som ligger til grund for fjernvarmeplanen.

Vi har et ønske om at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de områder i beslutningsgrundlaget, som vi ikke mener, er fyldestgørende…

Medlem af byrådet Per Løkken. Foto Horsens Konservative.

– Vi har et ønske om at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de områder i beslutningsgrundlaget, som vi ikke mener, er fyldestgørende, siger Per Løkken og Fortsætter:

– Samtidig håber vi at borgmesteren er villig til at gå i dialog om disse spørgsmål.

Er det muligt at få dispensation?

Et af de spørgsmål der stilles til Borgmesteren er, om hvorvidt der rent faktisk er mulighed for dispensation for borgerne, og samtidig hvilke kriterier den gives ud fra.

– Det står lidt uklart hvem og hvor mange der forventes tildelt dispensation, samt hvad der kommer til at ligge til grund for dispensationerne, siger Per Løkken

I det materiale der er udarbejdet forud for byrådets beslutning, indregnes alle husstande i fjernvarmeplanens områder, så derfor ser det ifølge Per Løkken umiddelbart ud til, regnestykket ikke vil holde, blot et hus får dispensation.

– Det er vigtigt at vi får synliggjort overfor borgerne hvad der skal til, og samtidig er det vigtigt at vide om dispensationer vil koste dyrere for de borgere som kommer med, siger Per Løkken.

Bliver fjernvarmen dyrere for eksisterende brugere?

Alle de spørgsmål som borgerne har til planens forudsætninger, giver grobund for at frygten for dyrere fjernvarme ikke forbliver en frygt, men ender i en realitet. Det mener i hvert fald Per Løkken, som ikke alene tænker på de nye fjernvarmebrugere, men i høj grad også på de som allerede i dag er tilkoblet byens fjernvarmenet.

– Det virker logisk, at hvis regnestykket ikke holder, skal pengene jo stadig findes, og hvem andre en brugerne er der til det, spørger Per Løkken.

Samtidig har han modtaget oplysninger fra andre parter, som mener at det på sigt vil være sandsynligt at der tillægges afgift på afbrænding af biomasse, hvorfor prisen igen vil stige, hvis Fjernvarmeværkets økonomi skal holde.

Har man kigget over skulderen på andre kommuner?

I byrådssalen blev det nævnt at lignende projekter i andre kommuner var gået efter planen, men der blev ikke sat navn på hvilke kommuner man havde kigget over skulderen. Per Løkken ønsker at vide hvilke kommuner man har benchmarket sig med.

– Det er selvfølgelig interessant at vide hvilke kommuner man har kigget på, og om der er regnet med samme forudsætninger der, siger han og fortsætter:

– Det havde været oplagt at se på en kommune som eksempelvis Esbjerg, der minder meget om Horsens.

Processen fortsætter

Nu er spørgsmålene sendt til Borgmesteren, og Per Løkken forventer at de kan starte en konstruktiv dialog med ham, så borgerne kan få ordentlige svar i denne sag. Han forventer ikke Borgmesteren vil sidde det enorme folkelige pres overhørig, så derfor er han sikker på at processen nu fortsætter.