Østbirk leverer ny næstformand til Konservative

På generalforsamlingen sidst i januar, havde Konservative i Horsens en rigtig god aften, med mange fremmødte medlemmer og en stemning af succes og fremgang.

Da partiet gik til generalforsamlingen, var næstformandsposten vakant, men heldigvis blev dette ændret med en stærk person, som har både den klassiske konservative ånd, hvor socialpolitik blandes med en klar liberal politik, og som bor i en af kommunens oplandsbyer, hvor partiet desværre har været lidt usynlig.

Jesper West Lienhøft er ny medlem hos Konservative i Horsens, som generelt har oplevet medlemsfremgang i hele 2019, hvilket særligt tog til i valgkampen.

Jesper er til dagligt ejer og direktør i Center for social inklusion i Skanderborg, hvor han til dagligt udfører socialpædagogisk støtte til de svageste i vores samfund. Herfra har Jesper et klart blik på, hvad de social udsatte i vores samfund har brug for, men samtidig har han som selvstændig, indblik i de udfordringer der er. Netop disse forhold, har fået Jesper til at gå ind i politik, da han gerne vil sikre forholdende for de selvstændige, så de sammen kan hjælpe de mest sociale, udsatte i det danske samfund.

– Vi Konservative er enorm glade for at få en skarp profil som næstformand, der kan bidrage med ny energi til bestyrelsen, udtaler formand Finn Gade Knudsen og fortsætter:

– Vi Konservative er enorm glade for at få en skarp profil som næstformand, der kan bidrage med ny energi til bestyrelsen, udtaler formand Finn Gade Knudsen og fortsætter:

– Vi går nu i gang med at forberede os til næste kommunalvalg i 2021, og der har vi brug for stærke frivillige til at hjælpe og udvikle det rigtige valgprogram, og der ser vi Jesper som en perfekte person til at skabe bånd til oplandsbyerne.

Siden sidste folketingsvalg har Konservative i Horsens oplevet stor medgang, hvilket gør at næste kommunalvalg bliver spændende.

– Vi har i næste valgkamp fokus på at oplandsbyerne skal have en stærkere stemme, og skal ses mere, og derfor er der vigtigt at vi nu også har en stærk stemme fra en af oplandsbyerne, siger Finn Gade Knudsen.