Referat fra bestyrelsesmøde d. 15.02.17

Bestyrelsesmøde onsdag, den 15. februar 2017 kl. 18:30 – RETTELSE

Tilstede: Bent, Ole, Henning, Per, Christian, Esben, Allan, Finn

Bülowsgade 7, 8700 Horsens

 

Dagsorden og referat:

 1. Orientering om mediestormen mod Heidi Milo – Finn orienteret om den triste sag som Konservative i Horsens har været rodet ud i. Bestyrelsen er skuffet over partiets håndtering, og ønsker at vi holder en kontakt åben til Heidi
 1. Orientering fra formanden – Der er planlagt møde med borgmesteren, og samtidig er der snart møde i storkredsen, hvor Finn fik opbakning til, at gå imod en fælles deltagelse i Gammel Estrup.
 1. Bestyrelse
  1. Konstituering af bestyrelsen – Vi venter med næstformandsposten og sekretærposten. Christian blev valgt som kasser.
 1. Kommunalvalg 2017
  1. Drøftelse om profilering – Det blev aftalt at kandidaterne skulle mødes og finde et valgkampsgrundlag, som bestyrelsen efterfølgende tager stilling til… Sager og drøftelse om fremgangsmåde foregik
  2. Kommunikation – Det blev aftalt at Allan skal overveje ideen om borgmesterkandidatur. Samtidig blev det aftalt at sætte alle kræfter ind på at gøre Allan kendt.
 1. Nyt fra Regionen – Ikke noget nyt
 1. Konservativ kalender – planlægning af bestyrelsesmøder mv. – Det blev planlagt at Finn udarbejder en mødekalender. Efter sommer aftalte man et månedligt møde frem mod valget. Der kan komme akutmøder. Mødeplan vedhæftet
 1. Eventuelt – Inter at berette