Referat fra generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Evan Herrig blev valgt
 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. – Finn Gade Knudsen beretter om bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Generalforsamlingen godkendte beretningen. Læs den her.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. – Finn Gade Knudsen fremlagde regnskabet, og generalforsamlingen godkendte det. Se regnskabet her.
 4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling. – Generalforsamlingen besluttede den, af bestyrelsen foreslåede ændring, som kan ses herunder:

Nuværende 

Type Pris Forklaring
Almindelig medlemskab 350,- For alle der ikke passer i nedenstående
Ægtefælle – pr. person 300,- Hvis både du og din ægtefælle er medlem
Pensionist 225,- Hvis du er pensionist
Pensionist ægtefælle pr. person 200,- Hvis både du og din ægtefælle er medlem
Ungdomssats 225,- Hvis du er under uddannelse
Ungkonservativ 100,- Hvis du er under 26 og samtidig medlem af KU

Efter stigning!

Type Pris Forklaring
Almindelig medlemskab 400,- For alle der ikke passer i nedenstående
Ægtefælle – pr. person 350,- Hvis både du og din ægtefælle er medlem
Pensionist 300,- Hvis du er pensionist
Pensionist ægtefælle pr. person 250,- Hvis både du og din ægtefælle er medlem
Ungdomssats 300,- Hvis du er under uddannelse
Ungkonservativ 100,- Hvis du er under 26 og samtidig medlem af KU

 

 1. Indkomne forslag. – Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen af vælge Anders Krojgaard Lund som kredsens nye folketingskandidat. Generalforsamlingen valgte at følge bestyrelsens forslag.
 2. Beretning fra den Konservative byrådspolitiker. – Per Løkken berettede lidt og Esben Hedeager fortalte om sine ideer med byrådsarbejdet.
 3. Valg af formand.
  1. Finn Gade Knudsen modtager genvalg – Generalforsamlingen genvalgte Finn Gade Knudsen som formand
 4. Valg af næstformand.
  1. Per Løkken modtager ikke genvalg – Bestyrelsen foreslog Carsten Vandsøe, og generalforsamlingen fulgte bestyrelsens råd.
 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant.
  1. På valg er:
   1. Christian Damgaard – Modtager ikke genvalg
   2. Henning Barsøe – Modtager ikke genvalg
   3. Bent Kyndesgaard – Modtager ikke genvalg
   4. Flemming Ejlersen – Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslog Frederik Hansen, Anders Krojgaard Lund og Peder Pedersen som nye medlemmer. Generalforsamlingen valgte at foreslå Jens Adamsen og dermed blev Frederik Hansen, Jens Adamsen og Anders Krojgaard Lund valgt.

Peder Pedersen ville i første omgang gerne deltage fra sidelinjen.

Til slut skulle vi have valgt en som kan gå i stedet for Kim Nørgaard, på et et-årig mandat i bestyrelsen. Peder Pedersen accepterede at lade sig vælge til dette mandat.

 1. Valg af delegederede til partiets landsråd, jf. vedtægter for det Konservative Folkepartis organisation § 4, stk. 2,punkt.11 og 12, samt suppleanter for disse. (der kan vælges 3 delegerede udover de fast delegere som udgøres af: Formand, næstformand, byrådsmedlemmer, kampagneledere og folketingskandidater). Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen, at beslutningen udskydes – Generalforsamlingen tiltrådte sig bestyrelsens forslag.
 2. Valg af 2 revisorer og en suppleant for disse. – Bestyrelsen foreslog Ole Jensen og John Nørgaard som revisorer og Bent Kyndesgaard som suppleant. Generalforsamlingen tiltrådte sig forslagende.
 3. Politisk drøftelse – Forskelligt blev drøftet
 4. Eventuelt – Forskelligt blev drøftet