En stærk og fri skole

For os konservative er skolen vigtig. Der skal være frit valg mellem privat-, fri- og folkeskolen, og der skal være kvalitet og rummelighed alle steder.

Stem Konservativt, fordi vi går ind for:

  • Mere fokus på faglighed og trivsel
  • At sikre alle børn daglig bevægelse i skolen udover idrætsundervisningen
  • At forbedre de fysiske undervisningsforhold
  • At sikre en god overgang fra grundskole til ungdoms- og fritidsliv
  • Skoletilbud, der matcher den enkeltes behov

Konservative vil have en skole i topklasse. En skole, der giver lyst til læring og udvikling hos alle elever. Skolen skal sikre de unge de nødvendige færdigheder for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb. Vi mener, at skolen skal sikre en god overgang til ungdomslivet efter grundskolen, bl.a. gennem en optimeret vejledningsindsats. Vi vil sætte rammerne for et godt læringsmiljø, hvor byrådet også sikrer optimale rammer for de fysiske omgivelser, hvor der er plads til bevægelse i timerne såvel som i frikvartererne. En god folkeskole er altafgørende for at tiltrække børnefamilier.

Konservative vil sikre, at alle unge i Horsens Kommune får et skoletilbud, der matcher deres behov. Skolen skal ikke kun være rettet mod de gymnasiale uddannelser. Der skal være flere faggrupper inde over skolen, så de unge stifter bekendtskab med flest mulige aspekter af samfundet. Vi vil øge samspillet mellem virksomhederne og undervisningen i skolen, så elevernes interesse for de forskellige fagområder skærpes.