Social anstændig velfærdspolitik

Vi konservative vil altid hjælpe de mennesker, der har brug for det. Mennesker skal hjælpes til at kunne hjælpe sig selv.

Det kan aldrig være nogens interesse, at mennesker fratages retten for medindflydelse på eget
liv. Som social anstændig kommune skal man hjælpe de som har mest brug for hjælp, uden
det dog bliver en sovepude, som holder mennesker fra muligheden for at klare sig selv.

Konservative går i spidsen for, at der føres en anstændig og ordentlig socialpolitik i
kommunen, der tages hånd om de allersvageste i vores kommune, og hvor vi fortsat støtter
lokale initiativer for at hjælpe vores medborgere.

Konservative ønsker at Horsens bliver en kommune hvor pengene prioriteres til de som har
brug for en håndsrækning, mens de som kan klare sig selv, ikke skal have fra kommunens
kasser.