Social anstændig velfærdspolitik

Vi konservative vil altid hjælpe de mennesker, der har brug for det.

Stem Konservativt, fordi vi går ind for:

  • En bedre og mere effektiv socialpolitik
  • Mere fokus på det enkelte individ
  • Et bedre samarbejde mellem kommune og private virksomheder
  • Kortere forløb for borgeren via effektiv sagsbehandling
  • Øget fokus på mænd i krise

Det kan aldrig være i nogens interesse, at mennesker fratages retten for medindflydelse på eget liv. Som social anstændig kommune skal man hjælpe de, som har mest brug for hjælp uden, at det dog bliver en sovepude, som holder mennesker fra muligheden for at klare sig selv. Der skal tages hånd om de allersvageste, så vi får en bedre og mere effektiv socialpolitik.

Vi kan bruge skatteborgernes penge mere effektivt. Alt for mange borgere fastholdes i et tungt bureaukratisk system, med lange sagsbehandlingstider. Vi vil arbejde for et bredt samarbejde mellem kommune og private virksomheder. Formålet skal være kortere sagsbehandlingstid, hvor borgere på offentlig forsørgelse, hurtigere kommer i beskæftigelse. 

Konservative vil arbejde for give øget mulighed for at få trænet krop og sjæl efter langvarige sygemeldinger og stressperioder. Det vil vi gøre ved øget tilskud til træningsfaciliteter, lettere adgang til mental og fysisk træning med henblik på bedre rehabilitering. Vi vil se på det enkelte menneske og se, hvad det har behov for. Mere individuel sagsbehandling.

I dag er krisecentre for mænd ikke på finansloven, men finansieres dels af private tilskud og enkelte statslige puljer. Der er i den politiske verden lidt en tabu omkring, at mænd ikke kan være i krise. Derfor mener Konservative, at Horsens kommune skal understøtte byens krisecenter for mænd noget bedre.