Rimmelige forhold for børn og unge

Vores Børn og unge, skal sikres den bedst mulige start på deres voksenliv.

Stem Konservativt, fordi vi går ind for:

  • Tidlig indsats for sårbare familier
  • På lang sigt at skabe de bedste vilkår som muligt for alle
  • At gribe ind overfor unge, der er på vej ud i kriminalitet og ekstremisme
  • Øget indsats med Street team og andre aktører, der yder en forebyggende indsats
  • At sikre en bedre støtte i overgangen var barn til ung til voksen

For Konservative er det vigtigt at værne om barndommen og lade børn være børn. Børn er vidt forskellige og skal derfor også have vidt forskellige tilbud for at kunne udvikle sig. De vigtigste personer i børnenes liv er og bør være deres forældre. Konservative mener, det er forældrenes ansvar at opdrage deres egne børn. Der skal dog sættes ind med tidlig støtte, hjælp og vejledning for de sårbare familier, som har behov for dette – for nogle allerede inden barnet bliver født. Vi tror på en forebyggende indsats, så tidlig som muligt, for på lang sigt at skabe de bedste vilkår for barnet.

Hvis børn og unge udvikler sig i en retning med kriminalitet og ekstremitet, er det vigtigt, at skolen og ungdomsklubberne i samarbejde med SSP og forældre tager initiativer til at bringe eleven tilbage på rette spor. For Konservative er det vigtigt, at vi yder en forebyggende indsats overfor unge i overhalingsbanen, som har behov for støtte og opmærksomhed. Vi vil derfor arbejde for at øge indsatsen bl.a. i samarbejde med SPP/ Street Team og give de unge mulighed for et samlingssted og voksenkontakt.

  •