Medlemsmøde om råstoffer i Midtjylland sand og grus

Råstoffer i Midtjylland administreres af regionen og nye graveområder planlægges af regionen.

Martin Jakobsen, Regionsrådsmedlem, Medlem af Udvalg for regional udvikling, vil orientere om politikken for regionens råstofområde.

Poul Konrad Beck, DANSAND- Danmarks førende specialister i sand, producerer sand til
industri, byggeri og gør det selv projekter, herunder fugesand, stenmel, sand til vandrensning og
brøndboring mm. Poul fortæller om virksomheden og råstoffer set fra en virksomhed der handler med Sand og Grus.
Poul er bestyrelsesmedlem i Danske Råstoffer som er en brancheorganisation for den danske
råstofbranche der samler leverandører af sand, sten og grus, udvundet på land og til havs.

Tilmelding: Senest mandag 14. august kl. 18:00 til Regionsudvalgsformand Hans Jørgen Klog, tlf. 51 61 77 02 (både opkald og SMS) eller hjk@ramboll.dk

Max. 50 deltagere efter først til mølle.
Tid: Torsdag d. 17. august 2023, kl. 17.00 – 19:00
Sted: DANSAND A/S, Lervejdal 8b, Addit, DK-8740 Brædstrup
Transport: Aftales lokalt i vælgerforeningerne