Forslag til budgetaftale

Det Konservative Folkepartis forslag til
budgetaftale i Horsens Kommune
August 2023

Forord
I Det Konservative Folkeparti har vi økonomisk ansvarlighed som en absolut topprioritet. Dertil kommer, at vi ved, at skat ikke indkræves for sjov, og derfor skal midlerne udelukkende bruges, hvor det er tvingende nødvendigt og kun opkræves i den mængde som allerhøjst nødvendig. Vi vil til en hver tid arbejde for den gode demokratiske proces, som den hvor hvert parti forhandler med sine sager ud fra de af befolkningen tildelte mandater. Dette gælder naturligvis også, når vi går til budgetforhandlinger. Derfor søger vi en kombination af enighed og kompromis. Det følgende er derfor ikke hverken ufravigelige krav, absolutte behov eller en direkte opskrift på et endeligt budget, idet forslagene totalt set kan overstige den økonomiske og politiske ramme på nuværende tidspunkt. Til gengæld er det en liste med forslag, som alle har en politisk værdi for os i Det Konservative Folkeparti.

Situationen i Horsens anno 2023
Som kommune forventer vi en fremtid, hvor udgifterne til særligt Det Specialiserede Område inden for handicap og psykiatri er stærkt stigende. Vi har skoler og institutioner, som vender hver en sten for at finde besparelser og ressourcer til at sikre god undervisning og basal trivsel for de yngste borgere. Det samme er tilfældet for vores ældste borgere, der også mærker effekterne af den demografiske udvikling. Oveni kommer store ambitioner ikke blot på klima-, natur- og miljøområdet, men også byudviklingen generelt. Samlet set er der derfor kun et meget begrænset handlerum for de økonomiske forhandlinger i den kommende periode. Som udtryk for ovenstående overvejelser og den konkrete situation har Det Konservative Folkeparti i Horsens hermed fremsat følgende forslag til budgettet for 2024.

Vores formål: At sikre en attraktiv by for de herboende borgere gennem økonomisk ansvarlighed.
Vores metode: At beslutninger træffes på et oplyst og transparent grundlag. Både folkevalgte og befolkningen skal oplyses om økonomi, muligheder og konsekvenser.

Budgetforslaget kan findes via dette link:https://horsens.konservative.dk/wp-content/uploads/sites/19/2023/09/Budgetforslag-Det-Konservative-Folkeparti-7.-sep-20231171.pdf